ریاست سازمانسالفیش حقوقی
اربعین سالار شهیدان حسین بن علی تسلیت باداربعین سالار شهیدان حسین بن علی تسلیت باد
نهال های مرکباتی که وارد هرمزگان می شود باید دارای لیبل ومجوز باشند

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : نهال های مرکباتی که وارد استان می شوند باید دارای لیبل ومجوز باشند در غیر اینصورت از ورود آنها جلوگیری می شود.

 


خسارت 1میلیارد تومانی به جاده های عشایری هرمزگان

مدیر امور عشایری سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : در بارندگی های اخیر بیش از 1میلیاردتومان به جاده های عشایری استان خسارت وارد شد .

 


آغاز برداشت فلفل دلمه ای در قلعه قاضی بندرعباس

رئیس مرکز جهاد کشاورزی قلعه قاضی گفت : سطح زیر کشت فلفل دلمه ای در این منطقه 800هکتار است وپیش بینی می شود از این سطح 20هزارتن محصول برداشت شود.

 


خسارت 15میلیاردتومانی تگرگ به هندوانه کاران هرمزگانی

آغاز کشت سیب زمینی در جاسک هرمزگان