ارتباط با ریاست سازمانشعار سالآگهی و اطلاعیهفیش حقوقیفیش حقوقی قدیمیپروژه ملی تربیت مدیران آیندهنمایشگاه تخصصیکانال تلگرام
بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از طرح های کشاورزی شهرستان حاجی آبادبازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از طرح های کشاورزی شهرستان حاجی آبادبازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان از طرح های کشاورزی شهرستان حاجی آبادجلوگیری از آلودگی خاک ضروری استباید ایده های علمی و گفته های کارشناسان تبدیل به برنامه شود.
کشاورزان بندرعباسی عملیات برداشت فلفل را آغاز کردند ۱۳۹۶/۰۹/۲۲  شهرستان بندرعباس به دلیل داشتن زمین های حاصلخیز مستعد تولید محصولات خارج از فصل مثل فلفل می باشد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس با اعلام خبرآغاز برداشت فلفل گفت : در این شهرستان در سطح 2هزارو500هکتار فلفل کشت شده است که پیش بینی می شود ازاین سطح 25تن محصول برداشت شود. [ادامه مطلب]

خلیل آقایی به عنوان رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور منصوب شد ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ به گزارش واحد اطلاعات واخبار روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان ، محمود حجتی وزیرجهاد کشاورزی طی حکمی خلیل آقایی را به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور منصوب کرد. [ادامه مطلب]

آغاز کشت گیاهان دارویی در هرمزگان ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ در راستای طرح اصلاح الگوی کشت ،کشت گیاهان دارویی در هرمزگان توسعه داده می شود. مدیر امورباغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان  گفت :امسال 17هکتار از زمین های کشاورزی استان زیرکشت گیاهان دارویی قرار می گیرد. [ادامه مطلب]

سبزیجات برگی در بستک ۱۳۹۶/۰۹/۲۱  شهرستان بستک به دلیل داشتن زمین های حاصخیز مستعد تولید سیزیجات برگی است . مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک گفت : امسال 30هکتار از زمین های کشاورزی این منطقه به کشت سبزیجات برگی اختصاص داده می شود و پیش بینی می شود ازاین سطح 300تن محصول تولیدشود. [ادامه مطلب]

جلوگیری از آلودگی خاک ضروری است ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ به عنوان شاخص اصلی تولید مواد غذایی حفاظت و جلوگیری از آلودگی خاک ضروری است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت : بستر تولید 90 درصد مواد غذایی خاک می باشد و این نشان از اهمیت آن دارد . [ادامه مطلب]

آرشیو اخبار