فراخوان انتخاب صادرکننده نمونه ملی سال ۱۳۹۶

احتراما به پیوست فراخوان انتخاب صادرکنندگان ملی نمونه سال 96 ارسال میگردد. لذا با توجه به آغاز فرایند انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی در سطح کشور خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت به واحدهای ذیربط اطلاع رسانی نمایند.

صمنا زمان ثبت نام صادر کننده نمونه استانی متعاقبا اعلام می گردد.

 

دریافت فایل ضمیمه