آگهی و اطلاعیه


قابل توجه کارکنان ، اعضا سازمان نظام مهندسی کشاورزی و بهره برداران
    سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان در راستای ارائه خدمات رفاهی طی قرارداد و تفاهم نامه با بیمه دانا شرایطی را فراهم نموده که با تسهیلات ویژه از خدمات بیمه ای بشرح ذیل بهره مند گردند:
1-بیمه درمان تکمیلی
2- بیمه تمام قسط بدنه خودرو و شخص ثالث
3- بیمه حوادث انفرادی 
4- بیمه آتش سوزی واحدهای مسکونی 
با توجه به محدودیت زمانی پذیرش و استفاده از تسهیلات فراهم شده حداکثر تا تاریخ 25/10/98 نسبت به ثبت نام و مراجعه به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نمایند.
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان