آگهی و اطلاعیه


اطلاعیه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان در خصوص اخذ یا تمدید پروانه اشتغال

     براساس نامه ارسال شده از سوی سازمان مرکزی، به اطلاع اعضای محترم می رساند از ابتدای بهمن ماه سال جاری ملاک ارجاع کار به اعضای حقیقی و حقوقی در سامانه سانکا،  پروانه اشتغال معتبر خواهد بود.

لذا ضروریست اعضای محترم نسبت به اخذ یا تمدید پروانه اشتغال خود اقدام نمایند.