آگهی و اطلاعیه


اطلاعیه دوره آموزشی مدیریت آماده سازی مزارع پرورش میگو ویژه بهره برداران

به اطلاع می رساند دوره آموزشی مدیریت آماده سازی مزارع پرورش میگو ویژه بهره برداران، ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 98/10/26 در محل سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان واقع در خيابان طلوع برگزار می گردد.