آگهی و اطلاعیه


اسامی شرکت کنندگان در دوره مدیر کنترل کیفیت محصولات کشاورزی

مدرک تحصیلی

شهرستان

نام و نام خانوادگی

ردیف

کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی - زراعت

میناب

جواد قاسمی تیروری

1

ارشد اصلاح نباتات

میناب

آرزو الهیاری

2

لیسانس مدیریت تلفیقی آفات

حاجی آباد

ارسلان زامیران

3

لیسانس ترویج

حاجی آباد

عقیل دادخواه

4

لیسانس علوم کشاورزی

حاجی آباد

حامد خادمی

5

لیسانس گیاهپزشکی

پارسیان

آسیه الماسی پور

6

لیسانس گیاهپزشکی

میناب

امیر عبدی نژاد

7

لیسانس گیاهپزشکی

پارسیان

بهادر بدیعی

8

ارشد حشره شناسی

بندرعباس

معصومه راه خفته

9

ارشد باغبانی

بندرعباس

بهنام صالحی نودژ

10

ارشد علوم  باغبانی

بندرعباس

رضا کاظمی

11

ارشد باغبانی

رودان

احسان سالار نسب

12

لیسانس اقتصاد کشاورزی

رودان

محمد امین عباس پور

13

لیسانس ماشین آلات کشاورزی

حاجی آباد

فرید درستکار

14

لیسانس آب و خاک

بندرلنگه

فتحیه عابدی زاده

15

لیسانس مدیریت تلفیقی آفات

میناب

علی یگانه

16

ارشد زراعت

میناب

فاطمه صفوی

17

ارشد باغبانی

میناب

موسی ذاکری

18

لیسانس گیاهپزشکی

میناب

سمیرا بهرامی

19

لیسانس گیاهپزشکی

بندرعباس

آنا ظهیریان

20

ارشد زراعت

بندرعباس

نسیمه منتظری

21

لیسانس تلفیقی آفات

میناب

مسلم شعف پور

22

لیسانس گیاهپزشکی

بندرعباس

زهرا ناروئی

23

لیسانس تولیدات گیاهی

میناب

خلیل پور

24

لیسانس زراعت

بندرعباس

ابراهیم یگانه

25

لیسانی مهندسی علوم کشاورزی

میناب

سمیره سالمی زاده

26

لیسانس علوم کشاورزی

حاجی آباد

زهرا شهبازی

27

ارشد بیماری شناسی گیاهی

پارسیان

زینب کریمی

28