سامانه ستاد
اردوی فرهنگی یکروزه به کوه گنو ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ ثبت نام متقاضیان شرکت در اردو

فراخوان عمومی ۱/۹۶ واگذاری مجتمع و شهرک‌های گلخانه‌ای ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ شرکت شهرک‌های کشاورزی در نظر دارد متناسب با موقعیت، مستحدثات و وضعیت موجود تعدادی از مجتمع و شهرک‌های کشاورزی گلخانه‌ای را به متقاضیان واگذار کند.   مشاهده متن فراخوان