اخبار شهرستان‌ها


آغاز عملیات گرده افشانی نخیلات در میناب

نخلداران مینابی عملیات گرده افشانی نخلستان های خود را آغاز کردند.

نخلداران مینابی عملیات گرده افشانی نخلستان های خود را آغاز کردند.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، عباس مؤیدی  مدیر جهادکشاورزی شهرستان میناب گفت :نخلداران شهرستان میناب عملیات گرده افشانی نخیلات خود را در سطح بیش از12 هزار هکتار از اراضی زیر کشت نخیلات آغاز کردند.

 

وی افزود: گرده افشانی نخیلات در سطح 12 هزار و 440هکتار از نخلستان های این شهرستان آغاز شده است و پیش بینی می شود 62هزار و 200تن محصول خرما تولید شود.

 

مدیر جهادکشاورزی شهرستان میناب با بیان اینکه کار گرده افشانی عمدتا" بصورت سنتی وتوسط افراد مجرب انجام می شود، گفت: اجرای طرح تحقیقی ترویجی کنه گردالود خرما و مشاوره  در امر تغذیه و تکریب نخیلات از کارگاه های آموزشی برگزار شده در راستای افزایش سطح علمی نخلداران شهرستان بوده است. 

 

مؤیدی افزود: میناب حائز رتبه نخست تولید و سطح زیرکشت نخیلات در استان است.

 

مدیر جهادکشاورزی شهرستان میناب، پرداخت یارانه پاجوش خرما و تقاضای کشاورزان را عامل اصلی افزایش سطح زیر کشت و تغذیه مناسب و بهداشت زراعی باغات را عامل اصلی افزایش تولید در سال زراعی جاری عنوان کرد.

 

ارقام نخل در شهرستان میناب از نوع آل مهتری، مرداسنگ، برحی، هلیلی، خنیزی، خصب، مضافتی و کریته است.