اخبار شهرستان‌ها


آغاز عملیات گرده افشانی نخیلات در بشاگرد

نخلداران بشاگردی عملیات گرده افشانی نخلستان های خود را آغاز کردند.

نخلداران بشاگردی عملیات گرده افشانی نخلستان های خود را آغاز کردند.

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، اکبر سالاری  سرپرست مدیریت جهادکشاورزی شهرستان بشاگرد گفت :نخلداران شهرستان بشاگرد، عملیات گرده افشانی نخیلات خود را در سطح بیش از 500 هکتار از اراضی زیر کشت نخیلات آغاز کردند.

 

وی افزود: عملکرد امسال نسبت به سال گذشته به دلیل فرسودگی بافت باغات تغییرات قابل محسوسی از لحاظ افزایش تولید نخواهیم داشت.