اخبار شهرستان‌ها


کلاس ترویجی پرورش نخل در میناب برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ کلاس آموزشی ترویجی کاشت،داشت وبرداشت نخل باحضوردکتر حسن زاده ازمرکزتحقیقات وخانم مهندس قصمی کارشناس ترویج سازمان وکارشناسان مدیریت جهادکشاورزی میناب ومرکزسندرک درروستای گرو بخش سندرک شهرستان میناب برگزار شد.