اخبار شهرستان‌ها


اجرای طرح های سرمایه گذاری در حوزه شیلات بر اهمیت توسعه رشته های کشاورزی و شیلاتی افزوده است

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ دکتر حیدری در آئین افتتاح ساختمان دانشکده مهندسی و علوم کاربردی مجتمع آموزش عالی شهرستان میناب با حضور معاون وزیر علوم گفت: اجرای طرح های سرمایه گذاری در حوزه شیلات و وجود باغات مرکبات در شرق هرمزگان به ویژه شهرستان های میناب و رودان، اهمیت توسعه رشته های مرتبط با بخش کشاورزی و شیلات را  در این شهرستان ها  دو چندان کرده است.
وزارت علوم تحقیقات و فناوری از توسعه فضاهای های آموزشی در استان به ویژه شرق هرمزگان با توجه به روند رو به رشد این مناطق را  در دستور کار خود قرار دهد و از دانشگاه هرمزگان به عنوان دانشگاه مادر استان به صورت ویژه حمایت نماید.
با توجه به استقرار صنایع مختلف در شرق هرمزگان به ویژه شهرستان جاسک توسعه مرکز آموزشی و رشته های مرتبط با بخش صنعت برای پرورش نیروی انسانی متخصص و مهار نیاز مهم این منطقه است.
پرورش دانشجویان متخصص و مهار متناسب با نیاز بازار کار شرق هرمزگان به ویژه بخش کشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار است که نیازمند برنامه ریزی برای تحقق آن است.