اخبار شهرستان‌ها

میناب

پلاک کوبي ۱۰۰۰نفر شتر سرگردان در ميناب

طرح پلاک کوبي و ساماندهي شترهاي سرگردان توسط کارشناسان مديريت جهاد کشاورزي شهرستان ميناب انجام شد. به گزارش روابط عمومي مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان میناب، عباس مويدي در اين خصوص گفت: در طح ساماندهي شترهاي سرگردان بيش از 1000 نفر شتر پلاک کوبي شد. وي در ادامه تصريح کرد: طرح پلاک کوبي توسط کارشناسان اموردام شهرستان ميناب انجام شده است. مويدي بيان کرد: اين طرح با هدف ثبت و احراز مالکيت شتر، تهيه آمار دقيق از جمعيت پراکنش دام، برنامه ريزي براي اقدامات اصلاح نژادي و دسترسي سريع به اطلاعات، رديابي دام از مزرعه تا کشتارگاه، کنترل هاي قرنطينه اي و بهداشتي صورت مي گيرد.