اخبار شهرستان‌ها

میناب

برداشت میوه کنار در هرمزگان آغاز شد

برداشت میوه کنار از اراضی کشاورزی میناب آغاز شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میناب،عباس مویدی در این خصوص گفت: شهرستان میناب از نظر سطح زیر کشت با سطح 256 هکتار درخت کنار جایگاه دوم در استان را دارا می باشد. وی افزود: پیش بینی تولید کنار در سال جاری حدود 6000 تن می باشد که بیشترین تولید شهرستان میناب حدود2000 تن می باشد.که نسبت به سال گذشته با توجه به افزایش سطوح بارور تولید افزایش داشته است. مویدی اظهار کرد: فصل برداشت این محصول از اواسط دی ماه تا اوایل فروردین می باشد، بازار هدف این محصول داخل استان و استانهای همجوار و کل کشور می باشد . گفتنی است میزان سطح زیر کشت کنار در استان هرمزگان 997 هکتار می باشد که بیشترین سطح زیر کشت متعلق به شهرستان رودان با سطحی حدود448 هکتار است.