اخبار شهرستان‌ها

میناب

کانون های آلوده به آفت ملخ صحرایی در روستای

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان؛ عباس مویدی مدیر جهادکشاورزی شهرستان میناب گفت: پاکسازی1000هکتار از اراضی آلوده به آفت ملخ صحرایی انجام شد.

وی تصریح کرد: اکیپ های ردیابی و تیم های مبارزه با ملخ خای صحرایی در منطقه"مازاوی" بخش سندرک مناطق آلوده و در خطر آلودگی به این آفت را شناسایی و بیش از 1000هکتار از اراضی را پاکسازی کردند.

مویدی بیان کرد: بر اساس گزارش های تیم های ردیابی مستقر در منطقه بخش هایی از روستای"کنارجو" در شهرستان سیریک نیز به این آفت آلوده شده است که به علت صعب العبور بودن درخواست اعزام تیم های هوایی را به این منطقه داده ایم.

مدیرجهادکشاورزی شهرستان میناب ادامه داد: حدود 160 هکتار از اراضی منطقه "کنارجو" از این طریق پاکسازی انجام شده است.

وی اظهار داشت:ردیابی و مبارزه در کنانون های آلوده و یا در خطر آلودگی به آفت ملخ صحرایی تا زمان پاکسازی کامل منطقه ادامه خواهد داشت.