اخبار شهرستان‌ها


مدیر جهاد کشاورزی رودان خبر داد: بازدید و نظارت بر فروشگاه ها و کارگذاری های سم و کود

بازدید مشترک اکیپ بازرسی نظارت بر فروشگاه های سم و کود شهرستان رودان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ صامتی گفت: به منظور جلوگیری از توزیع محصولات نامرغوب بازدید ها و نظارت های سرزده از فروشگاه های سم و کود در شهرستان انجام می شود.

وی افزود: از بهره برداران و کشاورزان از مراکز مجاز سم و کود خریداری کنند تا دچار ضرر و زیان نگردند.

وی در پایان بیان داشت: با متخلفین نیز بر اساس ضوابط برخورد می شود.