اخبار شهرستان‌ها


مدیر جهاد کشاورزی رودان: کارگاه آموزشی کالیبراسیون سمپاش های کشاورزی برگزار شد

با توجه به اهمیت کالیبراسیون  سمپاش جهت افزایش اثربخشی بیشتر  سموم و کودها در مزارع و باغات، کارگاه آموزشی برای بهره‌برداران کشاورزی روستای جم انبه واقع در بخش جغین برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان؛ صامتی گفت: عملیات سم پاشی در مزارع و باغات شهرستان  به منظور مبارزه با آفات و بیماری ها معمولا انجام می شود.

وی افزود: کالیبراسیون سمپاش ها منجر به کاهش مصرف سموم و افزایش اثر گذاری آن ها می شود.