اخبار شهرستان‌ها

پارسیان ذخیره تصویر

آتش سوزی در مراتع و باغات شهرستان پارسیان

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی پارسیان دلدار گفت: 3 فقره آتش سوزی در روستاهای کناردان، بوچیر و میلکی  معادل  35 هکتار از اراضی باغی، کشاورزی و مراتع شهرستان پارسیان در آتش سوختند.

وی افزود: این آتش سوزی که به دلیل گرم شدن هوا و شرایط اقلیم منطقه به وقوع پیوست 300 اصله نخل در روستاهای بوچیر و میلکی و کناردان معادل 2هکتار، 3 واحد سیستم آبیاری تحت فشار ، 4 واحد خانه کارگری و انبار نگهداری محصولات و مابقی اراضی زراعی که جمعاً بمیزان 600 میلیون تومان خسارت به کشاورزان و باغداران وارد شد صورت گرفت .در این آتش سوزی مراتع روستای میلکی نیز سوختند.  مهار این آتش سوزی نزدیک به 6 ساعت به طول انجامید.