اخبار شهرستان‌ها

حاجی آباد ذخیره تصویر

آغاز برداشت هندوانه از اراضی کشاورزی شهرستان حاجی آباد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد گفت:  پیش بینی برداشت 40000 تن هندوانه از اراضی کشاورزی شهرستان حاجی آباد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد گفت:  پیش بینی برداشت 40000 تن هندوانه از اراضی کشاورزی شهرستان حاجی آباد

عباسپور مدیر جهاد کشاورزی افزود: تاریخ کشت هندوانه در شهرستان از 15/11/98 آغاز و تاپایان اسفندماه هرسال ادامه دارد . و برداشت این محصول از اواخر اردیبهشت آغاز و تا اواخر خردادماه ادامه دارد.

وی افزود: مهمترین ارقام کشت شده شهرستان : بیکر, نیاگارا,معراج , کانیون ,شارا و آستاراخان می باشد.

عباسپور ادامه داد: محصول برداشت شده پس از بارگیری به استانهای یزد- اصفهان – قم – تهران وکرمان حمل میشود

وی در پایان اضافه کرد: باتوجه به وضعیت مناسب بارندگی در سال زراعی جاری پیش بینی میشود 40000 تن هندوانه از اراضی کشاورزی شهرستان حاجی آباد برداشت شود.