اخبار شهرستان‌ها


تعیین برنامه زمانبندی کاری اداره امور اراضی جهادکشاورزی رودان

مدیر حهادکشاورزی شهرستان رودان از تعیین برنامه زمانبندی کاری اداره امور اراضی جهادکشاورزی شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان رودان، صامتی مدیر حهادکشاورزی این شهرستان از تعیین برنامه زمانبندی کاری اداره امور اراضی جهادکشاورزی شهرستان خبر داد.

وی افزود: در راستای پیشگیری از بیماری کرونا و پاسخ دهی بهتر به ارباب رجوع برنامه زمانبندی کاری اداره امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودان در محل ورودی این مدیریت نصب شده است.