اخبار شهرستان‌ها


برگزاری جلسه شورای ادارای در بخش بیکاه شهرستان رودان

جلسه شورای ادارای بخش بیکاه شهرستان رودان با حضور صامتی مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رودان، جلسه شورای اداری بخش بیکاه با حضور ضیاء  الدین صامتی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رودان و سعیدی کارشناس حقوقی این مدیریت در محل بخشداری شهرستان برگزار شد .

صامتی در این جلسه در خصوص اهمیت حفظ کاربری اراضی زراعی به بیان مطالبی پرداخت.

همچنین سعیدی کارشناس حقوقی امور اراضی به صورت تخصصی نکات قانون حفظ کاربری و پیشگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز و نحوه صدور مجوز های لازم رابیان داشت.

شایان ذکر است؛ در پایان نیز به سوالات  دهیاران و اعضای شورای اداری بخش بیکاه در خصوص مباحث مطرح شده در جلسه پاسخ داده شد.

گفتنی است ؛ این جلسه با محوریت پیشگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز در اراضی زراعی و باغی تشکیل شد .