اخبار شهرستان‌ها


قلع و قمع بنایی احداثی در اراضی کشاورزی و تغییرکاربری غیرمجاز در جناح

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بستک از قلع و قمع بنایی احداثی در ده هکتار از اراضی کشاورزی و تغییرکاربری غیرمجاز در منطقه جناح این شهرستان خبر داد.

  به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بستک، عادل خورشیدی گفت: در پی گزارش مردمی به سامانه 131 مبنی بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در منطقه جناح ضمن هماهنگی با نیروی انتظامی و متوقف کردن کار نسبت به اخذ حکم تخریب از دادگستری شهرستان اقدام نموده و پس از دریافت حکم از رییس دادگستری شهرستان با هماهنگی پاسگاه انتظامی جناح نسبت به تخریب ساخت و  ساز غیرمجاز اقدام شد.

    وی همچنین ادامه داد : طبق قانون هر گونه تغییرکاربری در اراضی کشاورزی در قالب ایجاد بنا، دیوارکشی، تفکیک اراضی و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص جهادکشاورزی تغییر کاربری محسوب شده چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1)ماده (1) این قانون صورت پذیرد جرم بوده و طبق قانون جهت حفظ اراضی کشاورزی که به نوعی سرمایه ملی تلقتی می شوند اقدام می شود.

      مدیرجهادکشاورزی شهرستان بستک از مالکین و کشاورزان عزیز درخواست کرد که قبل از هر گونه ساخت و  ساز بر روی اراضی کشاورزی حتما جهت هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم جهت تغییر کاربری اراضی به مدیریت جهادکشاورزی مراجعه نمایند.

خورشیدی در پایان از همکاری دادگستری شهرستان، نیروی انتظامی و شهرداری جناح قدردانی کرد.