اخبار شهرستان‌ها

پارسیان ذخیره تصویر

آغاز کشت محصول پیاز در مزارع شهرستان پارسیان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان از آغاز کشت محصول پیاز در مزارع این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان پارسیان، دلدار از آغاز کشت محصول پیاز در شهرستان پارسیان خبر داد.

وی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی این شهرستان کشت محصول پیاز هر ساله از نیمه های شهریور آغاز و تا پایان مهرماه ادامه دارد.

این مسوول ابراز کرد:پیش بینی می شود کشت این محصول در سال زراعی 1399 در این شهرستان به 25 هکتار با حداکثر عملکرد 50 تن در هکتار برسد.

دلدار اضافه کرد: امید است با صادرات این محصول به کشورهای خارجی از جمله هندوستان، در زمینه صادرات غیرنفتی در سال جهش تولید و همچنین تشویق بهره برداران درافزایش تولید این محصول در جهت تنوع کشت محصولات زراعی و خروج از تک محصولی گام موثری برداشته باشیم.

وی خاطر نشان کرد: بیشترین ارقام مورد کشت در این شهرستان ارقام زودرس از قبیل مینوروا، ریووبراوو و تاکی بوده که بصورت کشت مستقیم نشاء و همچنین کشت غده می باشد.