اخبار شهرستان‌ها


توسعه گیاهان دارویی در منطقه بشاگرد

برگزاری جلسه ستاد توسعه شهرستان بشاگرد با محوریت توسعه کشت گیاهان داروئی در شهرستان

 به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان بشاگرد صبح روز گذشته جلسه ستاد توسعه شهرستان بشاگرد با حضور حسین زینلی مشاور وزیر و‌مجری طرح توسعه گیاهان دارویی ، حسین رییسی  نماینده مردم شرق هرمزگان و مدیران باغبانی ، ترویج و معاون بهبود تولیدات دامی سازمان با محوریت توسعه گیاهان دارویی در منطقه بشاگردبرگزار گردید.

توسعه کشت گیاهان دارویی فرصتی طلایی برای استان  و از جمله شهرستان بشاگرد محسوب می شود، چرا که در شرایط کنونی اقتصادی، می‌توان از این طریق ایجاد اشتغال و درآمدزایی و همچنین ارزآوری کرد. کاشت گیاهان دارویی به دلیل نیاز آبی کم در شرایط خشکسالی و قابلیت تولید در زمین‌های کم بازده می‌تواند در افزایش بهره وری از منابع آب و خاک مؤثر واقع شود.

ودرپایان از باغات مورینگا شهرستان بشاگرد بازدید بعمل آمد .