اخبار شهرستان‌ها


احداث طرح های پایلوت گیاهات داروئی در میناب

 برنامه ریزی احداث طرح های پایلوت گیاهان دارویی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان میناب 

 

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی شهرستان میناب طی بازدیدی که بعدازظهر روز گذشته 23 مهرماه با حضور دکتر حسین زینلی مشاور وزیر و مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی به همراه عباس مویدی معاون سازمان و مدیر جهادکشاورزی میناب، مسعود گرگیج مدیر سازمان جهادکشاورزی هرمزگان و اسحاق زارع رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میناب از باغ ایستگاه تحقیقات کشاورزی برگزار شد بر برنامه ریزی احداث طرح های پایلوت گیاهان دارویی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میناب تاکید شد .