اخبار شهرستان‌ها

بستک

کشت خارج از فصل محصولات جالیزی در بستک آغاز شد

کشت خارج از فصل محصولات جالیزی در شهرستان بستک از نیمه دوم آذر ماه شروع شده است و تا پایان دی ماه ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، پیش بینی می شود امسال  450 هکتار از اراضی شهرستان به کشت طالبی، شمام و هندوانه اختصاص پیدا کند.

برداشت این محصولات که بصورت زیر پلاستیکی و به دو روش مستقیم و نشاء کشت می شود از نیمه دوم اسفند ماه شروع و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

پیش بینی می شود تا پایان فصل برداشت میزان 9هزار تن محصول از این مزارع برداشت و وارد بازارهای استان فارس، تهران، مشهد، یزد، قم و . . . شود.