اخبار شهرستان‌ها

پارسیان ذخیره تصویر

بازدید از نخلستانهای آلوده به آفت سوسک سرخرطومی حنایی خرمای شهرستان پارسیان

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان پارسیان طی بازدید از نخلستانهای آلوده به آفت سوسک سرخرطومی حنایی خرمای شهرستان پارسیان گفت: عملیات ردیابی و کنترل این آفت در ۶۵۰ هکتار نخلستانهای این شهرستان بصورت مستمر در حال اجرا می باشد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی پارسیان، یعقوب دلدار مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان از بازدید مدیر بازرسی ارزیابی عملکرد سازمان و دکتر عباسپور رئیس انجمن خرمای استان هرمزگان از نخلستانهای آلوده به آفت قرنطینه ای سوسک سرخرطومی حنایی خرمای شهرستان پارسیان خبر داد .

دلدار افزود : عملیات ردیابی و کنترل این آفت در ۶۵۰ هکتار نخلستانهای این شهرستان بصورت مستمر در حال اجرا می باشد .

وی خاطرنشان کرد: امید است با پایش و مبارزه مستمر با این آفت خطرناک از انتقال آن به نخیلات استان های مجاور از جمله استان بوشهر که قطب تولید خرمای کشور می باشد جلوگیری شود.