تماس

نشانی: بندرعباس، خیابان طلوع، سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، طبقه سوم، مدیریت روابط‌عمومی
تلفن: ۰۷۶۳۳۶۷۲۰۳۱