مدیریت توسعه بازرگانی


شرح وظایف

  • تدوین راهبردها، سیاست ها، دستورالعملها و ضوابط مربوط به تجارت محصولات و کالاها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
  • برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور تنظیم بازار داخلی.
  • مطالعه، بررسی و انجام اقدامات لازم به منظور نظارت بر قیمت کالاها و محصولات.
  • سیاست گذاری امور واردات و صادرات کالاها و محصولات.
  • انتخاب ابزار تعرفه ای، مقدار تعرفه، تعیین سهمیه مقداری و زمان ورود برای کالاهای کشاورزی و فرآورده های غذایی.
  • سیاست گذاری و اقدام لازم جهت توسعه صادرات محصولات و کالاهای کشاورزی دارای مزیت نسبی.
  • برنامه ریزی و اقدام در جهت بهبود زنجیره های تامین، ذخیره سازی و توزیع کالا و محصولات.
  • ساماندهی، حمایت و نظارت بر توسعه و فعالیت انجمن ها و تشکل های مرتبط.