اداره امور ایثارگران


 شرح وظایف :

1-برنامه ریزی جهت انجام دیدار باخانواده های معظم شهداوایثارگران   

2-رسیدگی وپیگیری امور مادی ومعنوی ایثارگران ,مشکلات معشیتی ,احکام حقوقی ,اموراشتغال فرزندان             

3-حمایت ,هدایت وپیگیری امورآموزشی ایثارگران وخانواده ایشان                         

4-تجلیل و تکریم ایثارگران ازطریق برگزاری یادواره های شهدا,اردوها ,سفرهای زیارتی وسیاحتی ,جشنواره ها,مسابقات فرهنگی,هنری,ورزشی                                                        

5-برسی واقدام درخصوص سوابق جبهه ومجروحیت ایثارگران


مشخصات پرسنل :

نام و نام خانوادگی

عنوان شغل

پست الکترونیکی

تلفن

مراد بارانی رئیس اداره امورایثارگران