مدیریت امور سرمایه گذاری
 

دریافت فایل : 

 قراردادهای عاملیت:

 

اعطای اعتبارات طرح آب و خاک کشاورزی

اعطای اعتبارات برای اجرای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی

اعطای کمک دولت به طرح افزایش بهره وری در خوراک دام

اعطای کمک بلاعوض دولت به طرح افزایش بهره وری در خوراک دام

اعطای کمک بلاعوض بصورت خوداجرایی به طرح تولید محصولات زراعی و گلخانه ای

اعطای یارانه دولت به طرح های بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای گاوداری

اعطای یارانه دولت به طرح های بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای مرغداری

اعطای کمک دولت برای تجهیز شرکت های مهندسی و خدمات مشاوره ای، کلینیک های گیاه پزشکی، دامپزشکی و مراکز تلقیح مصنوعی

تفاهم نامه حمایت از تجاری سازی دستاوردهای فناورانه و توانمندسازی شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی

اعطای یارانه طرح توسه باغات بابت تلفیق، کاهش سود تسهیلات اعطایی بانک و کمک بلاعوض

 

اعطای یارانه طرح توسعه تولید و استفاده از کودهای زیستی

 

اعطای یارانه طرح تولید محصولات زراعی و گلخانه ای

 

توسعه مکانیزاسیون کشاورزی از محل منابع داخلی بانک کشاورزی

 

اعطای تسهیلات سرمایه در گردش از محل کمک های فنی و اعتباری به منظور تامین نهاده های مورد نیاز واحدهای پرورش دام، طیور و زنبور عسل

 

 

 

 

دفترچه های خلاصه طرح
طرحهای صنایع تبدیلی تولیدات گیاهی امور دام

عناوین مصرف تبصره ها

 

عنوان اعتبار

موارد مصرف

سود

سهم آورده

مدت و نحوه باز پرداخت

بند«ط» ماده 17 برنامه چهارم سال 84 تولید ذرت و نباتات علوفه ای

توسعه و تجهیز ایستگاههای ذرت خشک کنی ، خرید ماشین آلات اختصاصی عملیات کاشت ،داشت و برداشت و بهبود مدیریت مزرعه در ذرت دانه ای و علوفه

5/9

10 درصد

حداکثر 6 سال

 ( یکسال مشارکت + 5 سال بازپرداخت)

بند«11» تبصره 2 سال 85

دانه های روغنی

سرمایه گذاری در کاشت و داشت دانه های روغنی (کلزا ، گلرنگ، سویا کنجد و آفتابگردان)

7

10

برای کاشت و داشت دوره مشارکت و تنفس ندارد و

دوره بازپرداخت یکسال است ـ

برای ایستگاههای سیلو ، خشک کن و بوجاری حداکثر 7 سال

(1سال مشارکت +1سال تنفس+ 5 سال باز پرداخت)

بند«ط» ماده 17 برنامه چهارم  سال85

دانه های روغنی

خرید ادوات تخصصی و تولید بذر و دانه های روغنی

(کلزا ، آفتابگردان ، سویا ، پنبه)

7

10 درصد

5 سال باز پرداخت

بند«ط» تبصره 2 سال86 

دانه های روغنی ـ یارانه دار

سرمایه گذاری در کاشت و داشت دانه های روغنی (کلزا ، گلرنگ، سویا کنجد و آفتابگردان) ایجاد ایستگاه خشک کن و سیلو ، احداث ایستگاه پروسس و فرآوری بوجاری بذر

5/6

7

کاشت دانه های روغنی  یکسال بازپرداخت ،

 ایجاد و احداث ایستگاهها حداکثر7سال

(1سال مشارکت + 1سال تنفس + 5 سال باز پرداخت)

بند (11) تبصره 2 سال 85 توسعه باغات ـ طرح طوبی

احداث و نگهداری باغ و کاشت انواع درختچه های داروئی و تولید نهال استاندارد

5/8

10

احداث باغ و درختچه های داروئی حداکثر 10 سال

(2 سال مشارکت + دوسال تنفس + 4 سال باز پرداخت )ـ

نگهداری باغ حداکثر 7 سال

 (1 سال مشارکت +3 سال تنفس + 3 سال باز پرداخت)

جزء «د» بند (11) تبصره  2 گلخانه - اصلاح و جایگزینی باغات درجه 2 و 3

سال 85

ایجاد و تکمیل گلخانه های سبزی ، صیفی ، گل و گیاهان زینتی ،انواع قارچهای خوراکی ، انواع گیاهان داروئی ، محصولات گلخانه ای ، اصلاح مدیریت ،نوسازی ،جایگزینی باغات سنتی و قدیمی و احداث نهالستان

8

20 درصد

فارغ التحصیلان 10 درصد

گلخانه ها حداکثبر 7 سال

( 1 سال مشارکت + 1 سال تنفس + 5 سال باز پرداخت)  ـ  نوسازی باغات حداکثر 7 سال

( 2 سال مشارکت + 1سال تنفص + 4 سال باز پرداخت) ــ جایگزینی و توسعه باغ حداکثر 10 سال

(1 سال مشارکت + 4 سال تنفس + 5 سال باز پرداخت)

بند «هـ» تبصره 15 سال 86  در قالب بند «ط» تبصره 2 سال 86  بهینه سازی سموم دفع آفات نباتی

الف )) ایجاد ، تجهیز و راه اندازی مراکز تولید و توزیع عوامل کنترل بیولوژیک 1 مورد ـ

 ب ))  توسعه و تجهیز شرکتهای دفع آفات و ضدعفونی 7 مورد

ج ))  تجهیز کشاورزان به ادوات و ابزار برای مقابله با عوامل خسارتزای گیاهی 27 مورد

 د )) ایجاد و تجهیز و توسعه آزمایشگاهها گیاهپزشکی و کنترل کیفی سموم 4 مورد

5

10

ايثاركران 50% معاف

برای الف و ب ـحداکثر 7 سال

 (1 سال مشارکت و 6 سال باز پرداخت)

برای ج و د ـ حدااکثر 6 سال

 (1سال مشارکت + 5 سال باز پرداخت)

 

بند«ط» ماده 17 برنامه چهارم در سال 86 مربوط به تولید ذرت و نباتات علوفه ای ـ تلفیقی

توسعه و تجهیز ایستگاههای ذرت خشک کنی ،

 ایستگاههای پروسس بذر ذرت دانه ای و علوفه  و

 خرید ماشین آلات و ادوات تخصصی کاشت داشت و برداشت

سهم بانک 12

سهم دولت 6

0

بدون دوران مشارکت و فقط5 سال باز پرداخت دارد

بند «ط» ماده 17 برنامه چهارم در سال 86 ویژه  خودکفایی گندم ـ تلفیقی

سرمایه در گردش مورد نیازتهیه ،فرآوری و عرضه بذور گواهی شده گندم

5/9

0

بدون دوران مشارکت بوده و فقط 1 سال باز پرداخت دارد

بند «ط» تبصره 2 سال 86 ویژه بهبود کیفیت محصولات باغبانی ـ تلفیقی

 تسهيلات بلند مدت  :

الف :) ایجاد و بهسازی پایانه های ضبط ،فرآوری و عمل آوری و نگهداری فنی و بهداشتی محصولات باغبانی ، ب))ایجاد و بهسازی کارگاههای فرآوری و عمل آوری فنی و بهداشتی محصولات باغبانی ،ج)) ایجاد واحدهای الگویی ارتقای کیفیت محصولات باغبانی،د)) ایجاد بار گاههای فرآوری و عمل آوری فنی و بهداشتی محصولات باغبانی ، هـ)) تهیه دستگاههای حافظ کیفیت محصولات باغبانی ،

 تسهيلات كوتاه مدت :

 و)) تهیه جعبه های فنی برای حمل محصولات برداشت شده

8

10

در تسهیلات مربوط به موارد الف الی هـ حداکثر 7 سال (1 سال مشارکت + 1سال تنفس + 5 سال باز پرداخت ) و در تسهیلات مربوط به مورد  (و) مدت تسهیلات بدون دوره مشارکت بوده و باز پرداخت بعد از 2 سال انجام میشود.

بند«ط» تبصره 2 سال 86 توسعه باغات     ( طرح طوبی ) ـ تلفیقی و یارانه دار

اعطا تسهیلات تلفیقی بدون  سود به اشخاص متقاضی احداث و نگهداری باغ  ، تولید نهال استاندارد، و کمک بلاعوض بابت خرید و توزیع نهال استاندارد

8

10

برای طرحهای احداث باغ و درختچه های داروئی 10 سال

( دوسال دوران مشارکت + 4 سال تنفس + 4 سال باز پرداخت ) ـ در طرحهای نگهداری باغ 7حداکثر سال ( 1 سال سازندگی + 1 سال تنفس + 3 سال باز پرداخت)  ـ در طرحهای تولید نهال حداکثر 4 سال میبتشد و تسهیلات بعد از 4 سال بطور یکجا توسط متقاضی  به بانک برگشت داده خواهد شد

بند ژ تبصره 2 صنایع تبدیلی و تکمیلی یارانه ای 84

اعطای تسهیلات به صنایع تبدیلی و تکمیلی

8.5

20-7

7-5 سال

جزء د ردیف 11 تبصره 2 ویژه صنایع تبدیلی یارانه ای 85

طرحهاي صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي

11

20-7

7 سال(2 سال مشاركت - 5 سال بازپرداخت)

جزء د ردیف 11 تبصره 2 ویژه مکانیزاسیون سرمایه ای یارانه ای 85

سرمايه اي ادوات دنباله بند كشاورزي

سرمايه اي 8.5

درگردش9

سرمايه اي 20

درگردش10

7 سال (1 سال مشاركت-1 سال تنفس- 5 سال بازپرداخت)

جزء د ردیف 11 تبصره 2 ویژه مرتع و آبخیزداری یارانه ای 85

سرمايه اي جنگل - مرتع و آبخيزداري

8.5

معاف

10سال (2 سال مشاركت؛ 3 سال تنفس؛5 سال بازپرداخت)

جزء د ردیف 11 تبصره 2 ویژه شیلات سرمایه ای یارانه ای 85

طرحهای شیلات و آبزی پروری -

5.5

30

7 سال (1 سال مشاركت ؛1 سال تنفس؛ 5 سال بازپرداخت)

جزء د ردیف 11 تبصره 2 ویژه شیلات درگردش یارانه ای 85

طرحهای شیلات و آبزی پروری -

5.5

30

1 سال از تاريخ انعقاد قرارداد

بند ط ماده 17 شرکتهای تعاونی تولید و سهامي زراعي تلفیقی 85 - 86 - 87

احداث و خرید انبار - دفتر کار - خرید خودرو صحرائی و کشاورزی

سود بانک 14

سود دولت 85 : 2%

86 : 4% - 87 : 6% - 88: 5

سالهای 87 و 88 معادل 6/10 درصد بخشودگی اصل سهم دولت

84 و 85 و 86 معاف - 87 و 88 برابر 10درصد

7 سال (1 سال مشاركت - 6 سال بازپرداخت)

بند ط ماده 17 شبکه ترویج مشاوره ای تلفیقی 85 و 86

احداث ؛ خرید و اجاره دفتر کار - تجهیزات اداری - خودروکار - امکانات تخصصی و ترویجی کشاورزی

سهم بانک 14

سهم دولت 6 تا 8 % معاف

معاف

 

 

بند ط ماده 17 طرح مرتع و آبخیزداری و منابع طبیعی تلفیقی 85

طرحهاي جنگل و مرتع و آبخيزداري

7.7

معاف

10 سال (2 سال مشاركت؛3 سال تنفس؛5 سال بازپرداخت)

 

 

جزء د ردیف 11 تبصره 2 ویژه تراکتور و کمباین یارانه ای 85

خريد انوا ع تراكتور و كمباين

5

15

تراكتور سبك 5 سال ؛ نيمه سنگين و سنگين 7 سال؛ كمباين 10 سال

جزء د ردیف 11تبصره 2 طرحهای دام و طیور سرمایه ای تلفیقی 85

طرحهاي دامداري - مرغداري - زنبورداري

8.5

20

8 سال

جزء د ردیف 11 تبصره 2 طرحهای دام و طیور درگردش تلفیقی 85

نقدينگي واحدهاي دامداري - مرغداري - زنبورداري

8.5

20

يكسال

بند ط ماده 17 برنامه چهارم جنگل و مرتع و آبخیزداری تلفیقی 86

طرحهاي جنگل و مرتع و آبخيزداري

7.2

معاف

10 سال(2 سال مشاركت ؛ 3 سال تنفس ؛ 5 سال بازپرداخت

بند ط تبصره 2 توسعه مکانیزاسیون یارانه ای 86

ادوات دنباله بند كشاورزي

6.5 سرمايه اي

7 درگردش

20

5 سال بدون مشاركت و تنفس

بند ط تبصره 2 صنایع تبدیلی یارانه ای 86

طرحهاي صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي

9

20

7 سال(2 سال مشاركت و تنفس؛ 5 سال بازپرداخت

بند ط تبصره 2 شیلات سرمایه ای یارانه ای 86

طرحهای شیلات و آبزی پروری -

5.5

30

7 سال (1 سال مشاركت ؛1 سال تنفس؛ 5 سال بازپرداخت)

بند ط تبصره 2 شیلات درگردش یارانه ای 86

طرحهای شیلات و آبزی پروری -

5.5

30

1 سال از تاريخ انعقاد قرارداد

بند ط تبصره 2زراعت چوب تلفیقی 86

کاشت و داشت درختان چوبي جنگلي

 

 

 

 

بند ط تبصره 2 تجهیز مراکز جمع آوری و آزمایشگاه شیر یارانه ای 86

ايجاد و تجهيز مراكز جمع آوري و آزمايشگاه شير

5

10

7 سال

بند ط تبصره 2 طرح بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام تلفیقی 86

خريد دام جايگزين  دامهاي حذف شده ناقل بيماري سل  

5

10

7

بند ط تبصره 2 خرید تراکتور و کمباین یارانه ای 86

خرید انواع تراکتور کشاورزی و کمباین

5

15

كمباين 10 سال ؛ تراكتور سنگين 7 سال ؛ تراكتور نيمه سنگين 5 سال

كمكهاي فني و اعتباري ويژه خريد تراكتور و كمباين يارانه دار 87

خريد انواع تراكتور و كمباين

5

15

كمباين 10 سال ؛ تراكتور سنگين 7 سال ؛ تراكتور نيمه سنگين 5 سال

كمكهاي فني اعتباري ويژه توليد آبزيان پرورشي )يارانه دار 87)

طرحهاي شيلات و آبزيان پروروشي

5.5

30

7

كمكهاي فني اعتباري ويژه صنايع تبديلي كشاورزي يارانه دار 87 و 88

طرحهاي صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي

9

20

7(1 سال مشاركت - 1 سال تنفس- 5 سال پرداخت)

كمكهاي فني اعتباري ويژه طرحهاي منابع طبيعي تلفيقي 87

طرحهاي زراعت چوب (كاشت و داشت درختان چوبي)

7(5% بخشودگی دولت)

10

10(2 سال مشاركت ؛ 6 سال تنفس ؛ 2 سال پرداخت)

طرح ايجاد - تجهيز و توسعه مراكز جمع آوري و آزمايشگاه شير يارانه دار 87

اجراي طرح ايجاد - تجهيز و توسعه مراكز جمع آوري و آزمايشگاه شير

7

25

7 (يكسال مشاركت ؛ يكسال تنفس ؛ 5 سال پرداخت)

طرح افزايش توليدات دام و طيور از محل كمكهاي فني اعتباري يارانه دار 87

  • - احداث و تكميل و تجهيز واحدهاي دامداري صنعتي
  • - مراكز خدمات دامپروري
  • - توسعه و تجهيز واحدهاي پرورش طيور و زنبور عسل
  • - بهسازي و نوسازي اماكن دامي

8

بهسازي و نوسازي 7

ساير طرحها 20

7( يكسال مشاركت ؛ يكسال تنفس ؛ 5 سال پرداخت)

كمكهاي فني اعتباري براي بهبود محصولات باغي تلفيقي 87

سرمايه گذاري در طرحهاي بهبود كيفيت و عمل آوري محصولات باغباني

8

10

براي ايجاد بارگاهها7 سال (1 سال سازندگي ؛ يكسال تنفس ؛ 5 سال پرداخت)

براي خريد جعبه هاي فني 2 سال

كمكهاي فني اعتباري براي افزایش توليد دانه هاي روعني يارانه دار 87 و 88

سرمايه گذاري در طرح افزايش توليد دانه هاي روغني شامل كاشت داشت و برداشت محصولات سويا - آفتابگردان - كلزا - گلرنگ - كنجد و بادام زميني (هرهكتار 30 ميليون ريال)

6.5

0

يكسال از زمان پرداخت بصورت يكجا و همراه باسود

وجوه اداره شده به طرح توليد پنبه و دانه هاي روغني از محل بند ط ماده 17 برنامه چهارم تلفيقي 87 و 88

خريد ماشين آلات و ادوات توليد بذر دانه هاي روغني (كلزا - آفتابگردان - گلرنگ - سويا - كنجد و بادام زميني)

7

6/10 درصد بخشودگی اصل سهم دولت

10

 

بدون دوران مشاركت و حداكثر 5 سال

بهينه سازي سموم دفع آفات نباتي يارانه دار 87

  • 1- ايجاد و تجهيز و توسعه آزمايشگاههاي گياه پزشكي و آزمايشهاي كنترل كيفي سموم
  • 2- ايجاد و تجهيز و راه اندازي مراكز توليد كيفي و تهيه و توزيع مواد كنترل بيولوژيك - فرمولها و مواد جذب كننده و ساير تجهيزات و مواد كنترل غير شيميائي
  • 3- ايجاد و تجهيز و راه اندازي مراكز كنترل بيولوژيك
  • 4- ايجاد و توسعه شركتهاي دفع آفات و ضد عفوني
  • 5- تجهيز كشاورزان به ادوات و ابزارهاي مقايسه با عوامل خسارتزاي گياهي

5

10

موارد 1 الي 3 يكسال مشاركت - 6 سال پرداخت

موارد 4 و 5 شامل 5 سال پرداخت بدون دوران سازندگي

اجراي طرحهاي مربوط به نهاده هاي كشاورزي(ايجاد نهالستان)

يارانه دار 87 و 88

ایجاد نهالستان

8

10 (ایثارگران

50 % معاف)

7 سال (2 سال مشارکت ، یکسال تنفس ، 4 سال بازپرداخت)

طرح ذرت دانه اي و نباتات علوفه اي بند ط ماده 17 برنامه چهارم تلفيقي

 87 و 88

سرمايه گذاري براي توليد ذرت و نباتات علوفه اي شامل خريد ماشين آلات و ادوات اختصاصي عمليات كاشت - داشت و برداشت ؛ تكميل و تجهيز  ايستگاههاي ذرت خشك كني

7

/10 درصد بخشودگی اصل سهم دولت

10

- براي خريد ماشين آلات تخصصي بدون دوران مشاركت و بازپرداخت 5 ساله

- براي تكميل و تجهيز ايستگاههاي ذرت خشك كني حداكثر يكسال مشاركت و 5 سال پرداخت

کمکهای فنی اعتباری طرح افزایش تولید آبزیان پرورشی سال 88

1- تکثیر و پرورش ماهی  2- تکثیر و پرورش میگو  3- بهینه سازی حمل و نقل و نگهداری و تجهیز مراکز عرضه بهداشتی آبزیان

9

25(ایثارگران 50% معاف)

7سال (1 سال مشارکت ، 1 سال تنفس ، 5 سال بازپرداخت)

کمکهای فنی اعتباری طرح افزایش تولیدات دام و طیور سال 88

احداث و تکمیل و تجهیز واحدهای دامداری صنعتی و مراکز خدمات دامپروری ، توسعه و تجهیز واحدهای پرورش طیور و زنبور عسل ، بهسازی و نوسازی اماکن دامی

8

20(ایثارگران 50% معاف)

7سال (1 سال مشارکت ، 1 سال تنفس ، 5 سال بازپرداخت)

کمکهای فنی اعتباری اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی سال 87 و 88 (تلفیقی)

عملیات آب و خاک تعاونیهای تولید ، تجهیز و نوسازی اراضی زیر سدهای مخزنی و بندهای انحرافی مستقل احیاء و توسعه ، تجهیز و نوساطی اراضی شالیزارهای کشور ، راه اندازی و اجرای عملیات آب و خاک شرکت سهامی زراعی که 80%  آن از محل اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای نامین شده است

6

معاف

7 سال( 1 سال سازندگی ، 1 سال تنفس ، 5 سال بازپرداخت)

کمکهای فنی اعتباری طرح بهبود کیفیت محصولات باغبانی سال 88(تلفیقی)

1- ایجاد بارگاههای فرآوری و عمل آوری فنی و بهداشتی محصولات باغبانی 2 تهیه دستگاههای حافظ کیفیت محصولات باغبانی برداشت شده  3- ایجاد واحدهای الگوئی ارتقای کیفیت عرضه محصولات باغبانی

8

حداقل 10 (فارغ التحصیلان بخش کشاورزی و ایثارگران 50% معاف)

7سال (1 سال مشارکت ، 1 سال تنفس ، 5 سال بازپرداخت)

کمکهای فنی اعتباری طرح توسعه باغات سال 88 (تلفیقی)

احداث و نگهداری باغ ، تولید نهال استاندارد

8

حداقل 10 (فارغ التحصیلان بخش کشاورزی و ایثارگران 50% معاف)

احداث باع و درختچه های داروئی 10 سال (2 سال ساخت ، 4 سال تنفس ، 4 سال بازپرداخت)

نگهداری باغ : 7 سال (1 سال ساخت ، 3 سال تنفس ، 3 سال بازپرداخت)

تولید نهال : 4 سال پس از انقضای قرارداد بصورت یکجا بازپرداخت میشود.

تسهیلات یارانه ای طرح توسعه مکانیزاسیون کشاورزی سال 88

خرید ماشین آلات (بجز تراکتور و کمباین برداشت گندم و جو)، ادوات و دنباله بند های زراعی و باغی

6.5

20(ایثارگران 50% معاف)

بدون دوران مشارکت و تنفس و با 5 سال دوران بازپرداخت

تسهیلات تلفیقی کمکهای فنی اعتباری اجرای طرحهای جنگل و مرتع و آبخیزداری سال 88

مدیریت جنگل و توسعه آن ، توسعه پوشش گیاهی ، احداث جایگاه تهیه و توزیع سوخت فسیلی ، طرحهای مرتعداری و آبخیزداری ، عملیات بیابان زدائی

8

معاف

10 سال(2 سال مشارکت ، 3 سال تنفس ، 5 سال بازپرداخت)

تسهیلات تلفیفی کمکهای فنی اعتباری طرح توسعه زراعت چوب

کشت ارقام سریع الرشد چوبده ، تولید نهال استاندارد ، کمک جهت خرید نهال یارانه دار

توسعه زراعت چوب 8

تولید نهال استاندارد 0

توسعه زراعت چوب 10

تولید نهال استاندارد معاف

توسعه زراعت چوب 10 سال (2 سال سازندگی ، 6 سال تنفس ، 2 سال بازپرداخت)

تولید نهال استاندارد 4 سال(پس از انقضای قرارداد بصورت یکجا بازپرداخت میشود.

تسهیلات بلاعوض به طرحهای خوداجرائی آبیاری تحت فشار

 (صندوق حمایتی)

کمک بلاعوض برای اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار

 

 

 

کمکهای فنی اعتباری خرید تراکتور و کمباین و ادوات خاص سال 88

(یارانه دار)

خرید انواع تراکتور و کمباین وادوات (طبق جدول)

3

15

5 سال

بند ط ماده 17 سال 87 و 88

شبکه ترویج مشاوره ای

خرید میز، صندولی و وسایل اداری ، تلفن ثابت و همراه و امکانات فنی و تخصصی و آموزشی

7درصد

6/10 درصد بخشودگی اصل سهم دولت

10(ایثارگران 50% معاف)

1 سال مشارکت و 6  سال بازپرداخت

بند ط ماده 17 سال 88

جنگل ، مرتع و آبخیزداری

طرحهای صیانت از توسعه جنگل

9

6/10 درصد بخشودگی اصل سهم دولت

10

2 سال مشارکت ، 3 سال تنفس ، 5  سال بازپرداخت

* لازم به توضیح است با توجه به سیاستهای اعلام شده در بسته سیاستی نظارتی سال 89 بانک مرکزی ، نرخ سود و کارمزد در بخش کشاورزی 14 درصد میباشد. سود متعلقه پس از کسر بخشودگی سهم دولت در سال جاری قابل محاسبه میباشد.