اداره آمار، فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه شرح وظایف :

وظايف ابلاغي اداره آمار، فن آوري اطلاعات و تجهیز شبکه

  • جمع آوري آمار واطلاعات كشاورزي استان ، تجزيه وتحليل آنها وتهيه گزارشات لازم جهت ارائه به مراجع ذيربط
  • برنامه ريزي وانجام اقدامات لازم درجهت توسعه وبهبود شبكه اتوماسيون اداري سازمان استان ، واحدهاي تابعه و وابسته درچارچوب سياستهاي مربوطه
  • توليد،راهبري ونگهداري سيستمهاي كاربردي موردنياز شبكه اتوماسيون با بهره گيري از تجهيزات و امكانات سخت افزاري ونرم افزاري
  • انجام اقدامات لازم درخصوص نصب وراه اندازي تجهيزات سخت افزاري ونرم افزاري مربوط به شبكه
  • اتوماسيون اداري وارائه خدمات پشتيباني مربوطه
  • كنترل ونظارت مستمر بركاركرد تجهيزات سخت افزاري ونرم افزاري موجود وبهبود ارائه خدمات رايانه اي به سيستم اداري سازمان

 مشخصات پرسنل :

نام و نام خانوادگی

عنوان شغل

تلفن داخلی

پست الکترونیکی

افشین مرادی

رئیس

303

 

ایوب پیشدار

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

 

 

مهدی اباذری

کارشناس نرم افزار