اداره آمار، فناوری اطلاعات و تجهیز شبکه

سیمای 88اطلاعات جدید سایت


 

اطلاعات جدید سایت

لطفاً قبل از ورود اطلاعات نكات زير را كاملاً رعايت فرماييد

1- از زدن كليد فاصله(  )  و علامتهایی نظیر(-) ، (*) ، (،) ، (") و یا سایرعلامت ها در سلول هاي خالي  و حتی کنار اعداد مندرج جداً خود داري گردد .

2- نام شهرستان ها در كليه جداول طبق حروف الفبا درج گردد .

3- نام فصول و جداول به هيچ عنوان تغيير داده نشود .

4- در سلول هايي كه حتماً بايد عدد درج گردد از ثبت متن جداً خودداري گردد .

5- داده ها طبق واحد مندرج در بالاي جداول محاسبه و در سلول هاي مربوطه لحاظ گردند .

6- اعشار اعداد را حتماً با کلید نقطه ( . ) درج نماييد. و از درج علامت / بجای اعشار جدا خودداری نمایید .

7- در جداول اطلاعاتی محاسباتی از قبیل جمع کل، میانگین، درصد رشد و ... بصورت خودکار انجام می گیرد و نیاز به  درج محاسبات مذکور در سطرهای مندرج نمی باشد .

8- اطلاعات مربوط زیربخش های زراعی و باغی براساس نتایج طرح آمارگیری نمونه ای سال زراعی 88- 1387 در جداول مربوطه درج گردد .

9- باتوجه به انتشار اطلاعات دریافتی، صحت و تکمیل کلیه جداول مد نظر خواهد بود .

10- اقلام آماری برخی از جداول بخش ها مثل اعتبارت و تسهیلات بانکی و ... ممکن است در زمان تکمیل جداول تغییر کرده باشد. لطفا با نظر کارشناسان محترم استان تکمیل نمایید .

11- براي رفع هرگونه اشكال در روند ورود اطلاعات، با شماره  81362134 - 021 (سرکارخانم طهماسبی ) تماس حاصل فرماييد .

 

 

نتایج طرحهای آمارگیری از محصولات کشاورزی

سال زراعی 88-87

      فصل         عنوان         دانلود فایل
فصل 1 سیمای عمومی سیمای عمومی
فصل 2 زراعت و باغبانی باغبانی
حفظ نباتات
خدمات حمایتی
زراعت
فصل 3 صنایع آب و خاک آب و خاک
ماشین آلات
مجتمع تولیدی
صنایع تبدیلی
تعاونی تولید
فصل 4 امور دام و آبزیان آبزیان
دام و طیور
دامپزشکی
پشتیبانی دام
فصل 5 منابع طبیعی آبخیزداری
جنگل و مرتع
امور اراضی
فصل 6 امور عشایر امور عشایر
فصل 7 آموزش و ترویج آموزش و تحقیقات
ترویج
فصل 8 تعاونیها تعاونیها
فصل 9 قیمتها قیمتها
فصل 10 صادرات ، واردات صادرات ، واردات
فصل 11 تسهیلات بانکی تسهیلات بانکی
فصل 12 اعتبارات اعتبارات
فصل 13 سایر سایر

 


 

 نتایج طرحهای آمارگیری


محصولات باغی ، گندم جو و هزینه تولید

نتایج طرح آمارگیری از محصولات باغی سال زراعی 88-87 نتایج طرح آمارگیری از محصولات باغی و گندم جو سال زراعی 88-87
رتبه محصولات باغی در کشور گندم آبی جو آبی
ذرت آبی هندوانه آبی خیار آبی پیاز آبی گوجه فرنگی آبی

دانلود تصاویر با فرمت PDF 


 اطلاعات محصولات عمده باغی به تفکیک استانها

سطح زیر کشت محصولات باغی تولید محصولات باغی استان
سطح زیر کشت مرکبات کشور به تفکیک استان سطح زیر کشت مرکباتکشور به تفکیک استان میزان تولید مرکبات کشور به تفکیک استان
میزان تولید مرکبات کشور به تفکیک استان سطح زیر کشت نخلیات کشور به تفکیک استان سطح زیر کشت نخلیات کشور به تفکیک استان میزان تولید خرما به تفکیک استان
میزان تولید خرما به تفکیک استان سطح زیر کشت میوه های گرمسیری به تفکیک استان سطح زیر کشت میوه های گرمسیری به تفکیک استان تولید میوه های گرمسیری به تفکیک استان تولید میوه های گرمسیری به تفکیک استان

دانلود تصاویر با فرمت PDF 


 

مقایسه هزینه تولید محصولات زراعی هرمزگان با سایر استانها 

هزینه های تولید محصول گندم در استان و مقایسه آن با استانهای دارایکمترین و بیشترین هزینه هزینه های تولید محصول جو در استان و مقایسه آن با استانهای دارای کمترین و بیشترین هزینه هزینه های تولید محصول ذرت در استان و مقایسه آن با استانهای دارای کمترین و بیشترین هزینه
هزینه های تولید محصول هندوانه در استان و مقایسه آن با استانهای دارای کمترین و بیشترین هزینه هزینه های تولید محصول خیار در استان و مقایسه آن با استانهای دارای کمترین و بیشترن هزینه هزینه های تولید محصول گوجه در استان و مقایسه آن با استانهای دارای کمترین و بیشترین هزینه هزینه های تولید محصول پیاز در استان و مقایسه آن با استانهای دارای کمترین و بیشترین هزینه

دانلود تصاویر با فرمت PDF

 


 اطلاعات پایه بخش کشاورزی


 

خلاصه اطلاعات سیمای استان و شهرستانها سال زراعی 88-87

خلاصه اطلاعات سیمای استان
بندرعباس بندرلنگه بستک
حاجی آباد جاسک قشم رودان
خمیر پارسیان میناب سیریک بشاگرد

دانلود تصاویر با فرمت PDF