مدیریت امور باغبانی

 

آمار تولید محصولات و سطح زیر کشت باغی به تفکیک شهرستان - سال زراعی 89-88 

 

توزیع جغرافیایی سطح زیر کشت گلخانه های استان

  

وضعیت طرح توسعه و ساماندهی مجتمعهای گلخانه ای

 

توزیع جغرافیایی سطح زیر کشت گلخانه های استان

 

 


 

سطح زیر کشت و میزان تولید خرمای استان به تفکیک شهرستانها

 

سطح زیر کشت(هکتار)

میزان تولید(تن)

شهرستان

سطح آبی

سطح دیم

سطح کل

تولید آبی

تولید دیم

تولید کل

بندرعباس

3567

404

3971

16765

404

17169

خمیر

925

270

1195

4348

420

4768

بستک

1003

170

1173

4715

170

4885

لنگه

526

80

606

2473

80

2553

جاسک

802

180

982

3770

180

3950

حاجی آباد

4287

0

4287

20149

0

20149

قشم

203

22

225

955

33

988

رودان

8341

0

8341

39203

0

39203

پارسیان

242

268

510

1138

268

1406

میناب

10221

480

10701

48039

480

48519

جمع

30117

1874

31991

141555

2035

143590

 

 میزان تولید خرمای استان به تفکیک رقم(تن)

نوع خرما

سال 1388

آبی

دیم

جمع

 استعمران

47

19

66

كبكاب

52

 

52

مضافتي

6180

450

6630

 پيارم

7000

2

7002

کریته

 1450

 

7975

ربي

72

 

72

 برحي

420

22

442

شاهاني

2150

46

2196

مرداسنگ

1800

58

8361

 ساير

127191

1345

113727

جمع

144562

1884

1465

 

 ارقام مختلف خرما دراستان به ترتيب مرغوبیت

1- پيارم

14- نصفه اي

27-شيشه اي

40- شكري

2- خاصويي

15- موصلي

28- كلوته

41- مرنگوني

3- خنيزي

16- لشت

29-نغار

42- محمدي

4- مرداسنگ

17- حلاوي

30- لشتي

43- كريال

5- مضافتي

18- آل مهتري

31- خصب

44- چنگال

6- شاهاني

19- هلو

32- اصناف

45- خوشكال

7- هليلي

20- زرك

33- نيمكديني

46- لولو

8- زاهدي

21- فرز

34- نباتي

47- مرلودگ

9- قرباني

22- زهره اي

35- كونگ گرد

48- گنكار

10- مجول

23- زرد

36- خروسي

49- آب دندان

11- برهي

24- آزاد

37- خارو

50- تفال

12- رعنا طلا

25- مرزبان

38- بسكتي

51- هلالي

13- توري

26- كلك سرخ

39- اسري

52- ربي

 

 

 

 

 


 

لیست نهالستانهای مجوز دار استان هرمزگان

ردیف

نام تولید کننده

شهرستان

نوع نهال تولیدی

شماره تماس

1

صادقی

حاجی آباد

مرکبات

09139562419

2

عباسی

میناب

انبه- گواوا

09177670141

3

مختاری

میناب

انبه- گواوا

09177654135

4

آذرنگ

رودان

انبه- کنار

07664228417

5

سید رضا سجادی

رودان

مرکبات- گرمسیری-انگور

09171661379

6

سید مجید سجادی

رودان

مرکبات- گرمسیری-انگور

09177654817

7

سرکت شهید مطهری

رودان

مرکبات

09177679887

 

ارقام درجه یک خرما شامل :

              پیارم ،زاهدی،دیری،خاصویی،خنیزی،کریته،مرداسنگ،رعناطلا،توری،مجول،برحی

ارقام درجه دو خرما شامل :

            زرك ، حلو ، آل مهتري ، کلک سرخ، بردیال، مرزبان ...

 


 

طرحها و پروژه های نخیلات

پروژه حذف و جايگزيني

اهداف پروژه

 • 1- جایگزینی ارقام تجاری و مرغوب به جای درختان فرسوده،نا مرغوب و غیر اقتصادی
 • 2- بهبود كيفيت محصول خرما
 • 3- استفاده از روش هاي نوين باغباني

      •  4- افزايش صادرات و در نتيجه افزايش ارزآوري

      •  5- اشتغالزائي

 • 6- بهبود وضعيت مالي بهره‌برداران نخيلات

دستورالعمل طرح ملی حذف و جایگزینی

 • 1- شناسايي نخلستانها به منظور حذف پايه هاي نامرغوب، كم بازده، پير وفرسوده و نرهاي اضافي
 • 2- قطع كليه درختان نخلستان
 • 3- منتقل نمودن قطعات درختان به خارج از نخلستان
 • 4- انجام تسطيح نسبي
 • 5- نقشه برداري و مشخص نمودن محل حفر گودال‌ها
 • 6- حفر گودال با فاصله 8×8 متر
 • 7- کاشت نهالها

 طرح اصلاح و احیاء

دستورالعمل طرح اصلاح و احیاء

1-آموزش و راهنمائی باغداران قبل از اجرای عملیات

2-هرس و تکریب

3-مبارزه با علفهای هرز و آفات و امراض

4-شخم یا دیسک بین ردیف ها

5-تغذیه با استفاده از کودهای ماکرو و میکرو بر اساس آزمون خاک و استفاده از کودهای آلی

6-اصلاح سیستم آبیاری

7-تنک کردن و استفاده از پوشش خوشه هی خرما

8-خرید لوازم بهداشتی جهت برداشت خرما

9-نظارت مستقیم بر عملیات اصلاحی

طرح استفاده از پوشش خوشه خرما

یکی دیگر از طرحهای پیش بینی شده جهت بهبود نخیلات در استان استفاده از پوشش خوشه خرما میباشد. هدف از اجرای این طرح شامل:

1-بهبود خواص کمی و کیفی خرما

2-جلوگیری از خسارت پرندگان،زنبورها و آفات زیان آور به میوه خرما

3-جلوگیری از خسارت  باران و بادهای گرم و سوزان

4-جلوگیری از آلودگی خوشه ها به گرد و غبار و کاهش بازار پسندی میوه خرما

5- جلوگیری از آفتاب سوختگی و حفظ بهبود کیفیت و رنگ میوه

موارد مهم در اجرای طرح

1- تنک خوشه خرما

2-رعایت نسبت برگ به خوشه

3- عملیات بهزراعی

4-استفاده در اوایل مرحله خارک تا مرحله برداشت

5- استفاده در درختان جوان و مرغوب

6-استفاده در باغات نخیلات پیشرو

7-حداکثر تعداد  10-8 پوشش برای هر درخت در نظر گرفته شود