اداره امور فناوری‌های مکانیزه کشاورزی

گزارش وضعیت ضریب مکانیزاسیون استان در سال 88

 

 تعریف مکانیزاسیون کشاورزی

-مکانیزاسیون کشاورزی عبارت است انتخاب ماشینهای مناسب وکاربرد صحیح آنها با رعایت ملاحظات اقتصادی وسایر اصول توسعه پایدار ،در فرایند تولید وفرآوری محصولات کشاورزی.

تعریف ضریب مکانیزاسیون :

- میزان توان بکار گرفته شده در سطح مزارع ضریب مکانیزاسیون گویند. و واحد آن بر حسب اسب بخار در هکتار است.

-ضریب مکانیزاسیون کشاورزی استان  در سال 87 عدد 0.85اسب بخار در هکتار

بوده که در سال 88 به  عدد 0.94 اسب بخار در هکتار ارتقاء یافته که عملکرد آن 0.933 اسب بخار در هکتار بوده است.

-افزایش ضریب مکانیزاسیون با اعمال قدرت تراکتور های جدید 0.127اسب بخار در هکتاراست.

-در سال 88تعداد 247دستگاه تراکتور ،کمباین و بیش از 500دستگاه ادوات دنباله بند با استفاده از تسهیلات یارانه دار به کشاورزان واگذار گردیده است.

سایر اقدامات انجام شده در سال 88:

-نظارت بر برداشت وجلوگیری از ضایعات برداشت محصول غلات ودانه های روغنی در سطح 15000هکتار ومعاینه فنی بیش از 75 دستگاه کمباین داخلی وخارجی.

- نظارت برکاشت مکانیزه ذرت دانه ای ،کلزا وگندم به سطح بیش از10000 هکتار.


شرایط خرید تراكتور ، كمباين وادوات دنباله بند با استفاده از تسهیلات یارانه دار

 

تسهیلات یارانه دار  خرید تراکتور ،کمباین وادوات دنباله بند هر ساله جهت متقاضیان واجدالشرایط به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها ابلاغ می گردد.و متقاضیان می توانند با در دست داشتن مدارک ذیل به مراکز خدمات جهاد کشاورزی  منطقه خود درخواست خود را ارائه وتشکیل پرونده نمایند.

-مدارک مورد نیازکشاورزان متقاضی خرید تراکتور یا کمباین

1-داشتن دفترجه کشاورزی

2-مدارک شناسایی

3-پیش فاکتور خرید ماشین الات مورد درخواست از فروشگاههای مجاز

 

نمایندگی های مجاز فروش تراکتور:

الف-فروشگاه برزگر- -سازی ایران :آدرس بندرعباس خیابان 17 شهریور شمالی

ب-فروشگاه پارس تراکتور- نمایندگی شرکت تراکتورسازی عمران سیرجان   آدرس بندرعباس میدان ابوذر خیابان  شریعتی جنوبی مرکز تجاری صنعتی کارگزاری غرفه 55

 

شرح کل عملیات :

با ابلاغ اعتبارات يارانه دار به سازمان جهاد كشاورزي و اداره امورفناوري هاي مكانيزه و واريز اعتبارات مذكور به بانك عامل مراحل پرداخت يارانه و وام مورد نياز خريد تراكتور و كمباين پيگيري و انجام مي گردد .

1-مراجعه متقاضي به مراكز خدمات جهادكشاورزي و ارائه درخواست و مدارك مورد نياز .

(توضيح : متقاضي مي بايست داراي دفترچه كشاورزي و حداقل ده هكتار زمين زراعي يا باغي باشدویا راننده حرفه ای تراکتوربا تایید مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باشد .)

2-تكميل پرونده متقاضي در مراكز خدمات صورت مي گيرد و وي به مديريت جهاد كشاورزي معرفي مي گردد .

سپس مديريت جهاد كشاورزي مي بايست فرم هاي يك را تكميل و به متقاضي ارائه نمايد تا متقاضي آن با مراجعه به بانك عامل تكميل و تائيد نمايد .

3-درمرحله بعد بانك عامل مي بايست پس از بررسي وضعيت وجود يا عدم وجود بدهي بانكي تائيد نمايد .

نكته : مسئوليت وجود بدهي بانكي پس از طي مراحل اداري و مراجعه مجدد متقاضي به بانك به عهده بانك عامل مي باشد .

سپس مديريت جهاد كشاورزي مي بايست پس از ارائه فرم تائيد شده (شماره يك ) فرمهاي دو و سه را تكميل و با مهر و امضاء مدير شهرستان به اداره امورفناوري هاي مكانيزه ارسال نمايد .

واداره امورفناوري هاي مكانيزه پس از بررسي فرم هاي مذكور و تائيد آنها و جمع بندي فرم شماره 3 را به مديريت طرح و برنامه ارسال مي نمايد .

4 -مديريت طرح و برنامه پس از تائيد فرم شماره 3 آن را تحت فرمت از پيش تعيين شده به مديريت شعب بانك بانك عامل(کشاورزی) ارسال مي نمايد .

5-مديريت بانك عامل اسامي مذكور را با محل درخواست متقاضي به نزديكترين  شعبه از پيش تعيين شده خود ارسال مي نمايد .

6- متقاضي با مراجعه به شعبه مذكور و تكميل مدارك و ارائه پيش فاكتور خريد (نمايندگي مجاز ) مي تواند مبلغ مورد نظر را با واريز سهم متقاضي(15%کل مبلغ پیش فاکتور) به حساب شركت سازنده واريز نمايد .