مدیریت طیور وزنبور عسل

نقشه موقعیت مرغداریهای استان هرمزگان

نقشه موقعیت مرغداریهای استان هرمزگان

 


 

اطلاعات هیبریدهای گوشتی 

سن کشتار طی سالیان مختلف میزان تلفات طی سالیان مختلف ضریب تبدیل سالیام نختلف
تولید گوشت مرغ در سنوات مختلف جوجه ریزی استان هرمزگان در سنوات گذشته

 

PDF

دانلود راهنمای نژاد COBB

 

PDF

دانلود راهنمای نژاد ROSS

 


 

ارزیابی عملکرد تولید و بهبود تغذیه در مزارع پرورش نیمچه های گوشتی

( اولویت سال 1389 )

ارزیابی عملکرد تولید و بهبود تغذیه در مزارع پرورش نیمچه های گوشتی

پروژه تغذیه تکمیلی و اصلاح نژاد زنبور عسل

 

پروژه تغذیه تکمیلی و اصلاح نژاد زنبور عسل

 

 

 


 

 خلاصه دستورالعمل اجرايي پروژه  اصلاح نژاد زنبور عسل (از خرداد 89 تا خرداد 90)

طرح

شماره موافقنامه

پروژه

اعتبار مصوب

حجم عمليات

بهبود و افزايش توليدات دامو طيور و زنبورعسل و توسعه خدمات دامپروري در سطح استان

160ح40117

اصلاح نژاد زنبورعسل

266.5 ميليون ريال

600 كلني

 

حجم پروژه در شهرستانها

رديف

شهرستان

اعتبار مصوب (ميليون ريال)

حجم عمليات

تعداد واحد تحت پوشش

1

بندرعباس

63

143

3

2

حاجي آباد

30

68

2

3

رودان

100

227

3

4

ميناب

73.5

162

3

جمع

 

266.5

600

11

 

برنامه زمانبندي اجراي پروژه

ترتيب مراحل اجراي كار

شرح

محدوده زماني

پيگيري كننده

ملاحضات

1

ارسال موافقنامه به شهرستان

مرداد 89

كارشناس ناظر ستاد

انجام شد

2

اصلاح و ارسال مجدد دستورالعمل

نيمه دوم شهريور 89

كارشناس ناظر ستاد

انجام شد

3

حذف  ملكه(يتيم كردن كلني)

2 روز قبل ازخريدملكه

20 اسفد89 تا 30فروردين90

كارشناس ناظر ستاد

-

4

خريد ملكه زنبورعسل و تحويل به زنبوردار جهت معرفي ملكه به كلني

 

20 اسفد89 -30فروردين90

كارشناس ناظر ستاد

-

5

خريد كيك جانشين گرده گل و توزيع شهرستاني

مهر ماه89

كارشناس ناظر ستاد

-

6

خريد لوازم مورد نياز طرح مانند لباس كار-شبكه ملكه - جزوه آموزشي زنبورداري و غيره

مهرماه 89

كارشناس ناظر ستاد

-

7

توزيع كيك جانشين گرده گل بين زنبورداران در چند مرحله

مهرماه 89 الي اسفند 89

كارشناس اموردام شهرستان با هماهنگي كارشناس ناظر ستاد

-

8

بازديد دوره اي و تكميل فرمهاي مربوطه طبق دستورالعمل

مهرماه 89 الي خرداد 90

كارشناس اموردام شهرستان

-

 

وضعیت مرغداریهای استان به تفکیک شهرستان در سال 1388

ظرفیت غیر فعال

 "قطعه"

تعداد غیر فعال

ظرفیت فعال

(قطعه)

تعداد واحدهای فعال

ظرفیت کل

(قطعه)

تعداد کل مرغداری

نام شهرستان

527000

32

1316000

69

1843000

101

بندر عباس

20000

1

802000

44

822000

45

بستک

65000

4

193000

11

258000

15

حاجی آباد

124000

7

306000

16

430000

23

میناب

12000

1

103000

10

115000

11

رودان

22000

2

114000

5

136000

7

جاسک

42000

3

86000

5

128000

8

بندر لنگه

0

0

104000

6

104000

6

پارسیان

36000

3

20000

1

56000

4

خمیر

12000

1

20000

1

40000

2

قشم

868000

54

3064000

168

3932000

222

جمع

 


 

 دانلود نمونه فرمهای مورد نیاز :