مدیریت امور دام

 

آمار زنبورستان های استان هرمزگان در سال 92

 

میزان تولید عسل(kg)

تعداد کندوی مدرن

میزان تحصیلات

تعداد

نام شهرستان

لیسانس و بالاتر

فوق دیپلم

دیپلم

زیر دیپلم

خواندن و نوشتن

بی سواد

تعداد افراد شاغل در زنبورستان

زنبوردار

17500

2254

2

1

4

5

5

0

0

17

بندرعباس

500

100

0

0

1

0

0

0

0

1

بستک

840

280

0

0

2

5

0

0

0

7

پارسیان

29334

4350

4

5

4

27

3

1

4

44

حاجی آباد

58740

6074

2

3

0

4

5

0

5

14

رودان

5500

520

0

0

3

5

0

0

0

8

میناب

112414

13578

8

9

14

46

13

1

9

91

جمع

 

 

 

وضعیت مرغداریهای استان به تفکیک شهرستان در سال 1392

نام شهرستان

تعداد کل مرغداری

ظرفیت کل (قطعه)

بندرعباس

109

2049000

بستک

79

1825000

حاجی آباد

16

261000

میناب

37

720000

رودان

9

133000

جاسک

8

188000

بندرلنگه

8

134000

پارسیان

8

152000

خمیر

3

36000

سیریک

3

72000

قشم

2

40000

جمع

282

5675000

جمع ستون

282

5610000