مدیریت صنایع کشاورزی

 

خدمات و فرآیند گردش کار:

 

سرمایه گذاران با معرفی از مدیریت های شهرستان و مراکز خدمات به مدیریت مراجعه و طرح مورد نظر اجرایی خود را اعلام و در صورت توان اجراء و دارا بودن اولویت و توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری در زمینه مورد درخواست راهنمایی لازم جهت تکمیل فرم چهار برگی و تکمیل و مشاوره های لازم کارشناسی صورت پذیرفته و در صورت توجیه پذیر نبودن طرح درخواستی،طرح های اولویت دار به متقاضی معرفی و جهت تکمیل پرونده و روال اداری صدور مجوز راهنمایی می گردند و پس از تکمیل پرونده در مدیریت شهرستان مورد اجراء طرح،پرونده جهت برآورد دقیق کارشناسی در مدیریت تایید و جهت صدور به کمسیون صدور مجوز ها ارسال می گردد.

پس از دریافت مجوز تاسیس و مراجعه به مدیریت امور اراضی و دریافت زمین مورد نظر و ارائه مدارک و مستندات دریافت زمین و تکمیل پرونده که شامل طرح توجیهی تایید شده مدیریت صنایع و سایت پلان اجرایی سالن تولید ،در صورت اولویت دار بودن جهت اجراء و در اجتیار داشتن اعتبار به معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهت معرفی به بانک عامل معرفی می گردد.

پس از اخذ تسهیلات و یا در صورت تمایل با سرمایه گذاری شخصی،نظارت و مشاروه های کارشناسان مدیریت به صورت جدی آغاز و از احتمال بروز هر گونه هزیته ای اشتباه جلوگیری می گرددو این همکاری و نظارت تا پایان مراحل اجراء و نصب ماشین آلات ادامه خواهد یافت و در پایان پس از تکمیل پرونده درخواست پروانه بهره برداری در مدیریت شهرستان و بازدید نهایی و برآورد هزینه ایی طرح،پرونده تایید شده و جهت صدور پروانه بهره برداری به کمسیون ارسال خواهد شد.

پس از راه اندازی طرح،واحد جهت تامین مواد اولیه و با برآورد کارشناسی به میزان مورد نیاز و در صورت موجود بودن اعتباز سرمایه در گردش جهت جذب به معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی معرفی می گردد.در کلیه مراحل تولیدفبه صورت برنامه زمانبندی مخشص از واحد بازدید بعمل می آید و مشکلات و موانع رفع می گردد.