مدیریت صنایع کشاورزی

 

قوانین و مقررات :

 

  1. مدت اعتبار جواز تاسیس شد و تمدید آن بر حسب درخواست متقاضی و منوط به اقداماتی مطلوب شامل تهیه زمین و عملیات اولیه بر روی زمین می باشد.
  2. در صورت گذشت بیش از یکسال از تاریخ صدور جواز تاسیس و عدم احراز شرایط جهت تمدید آن،جواز تاسیس صادره خود بخود فاقد اعتبار بوده و مدیدیت اینگونه مجوز ها را از لیست دارندگان مجوز خارج می نماید.
  3. به استناد بند (11) تبصره ذیل ماده (46) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 ،بابت صدور جواز تاسیس مبلغ یکصد هزار ریال و تمدید آن مبلغ پنجاه هزار ریال بابت حق التمبر اخذ می گردد.
  4. هر گونه تغییر در موضوع جواز تاسیس که منجر به افزایش ظرفیت تولید،تغییر خط تولید و تغییر محصولات تولیدی گردد،مستلزم صدور مجوز تاسیس جدید بوده و لازمست کلیه مراحل مربوط به صدور جواز رعایت گردد.
  5. صدور اصلاحیه جواز تاسیس برای تغییرات مربوط به متراژ زمین،زیربنا،برق،آب،سوخت،کاهش ظرفیت،تغییرات سرمایه گذاری با رعایت کامل ظوابط و مقررات مربوطه و اصول فنی و کارشناسی بلامانع می باشد.