مدیریت صنایع کشاورزی

 آمار و اطلاعات:

1.        مجوز های صادر شده و واحد های به بهره برداری رسیده شده از سال 83 تا 88

 

 

83

84

85

86

87

88

کل

صدور جواز تاسیس

تعداد

8

10

38

57

26

23

162

سرمایه گذاری(م. ر)

32174

25261

253163

582908

195174

98395

1187075

اشتغال(نفر )

163

115

706

1168

575

368

3047

ظریفت اسمی ( تن )

18063

6250

76779

190290

97975

58900

448257

قابلیت جذب مواد خام ( تن )

29422

7164

172351

293959

117570

68900

689366

به تولید رسیده

 

تعداد

15

13

11

10

9

19

77

سرمایه گذاری(م. ر)

71015

56300

62846

49034

29522

116463

385180

اشتغال(نفر )

407

235

197

188

128

402

1567

ظریفت اسمی ( تن )

40704

70450

23112

49580

36200

56274

276320

قابلیت جذب مواد خام ( تن )

66565

95664

49790

58917

36900

73874

381710

 

2.        اولویت های سرمایه گذاری در زیر بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی استان در سال 89

 

محل اجراء

ظرفیت تولید(تن)

سرانه اشتغال(م.ر)

اشتغال

(نفر)

سرمایه گذاری(م.ر)

نوع فعالیت

ردیف

بندرعباس - خمیر -رودان - حاجی آباد - میناب - بستک

2000

266

15

4000

فرآوری و بسته بندی میوه جات و سبزیجات

1

همه شهرستان ها

1500

1200

10

12000

انواع سردخانه

2

همه شهرستان ها

2000

111

18

2000

درجه بندی و بسته بندی خرما

 

3

حاجی آباد-رودان بندرعباس- میناب

6000

200

30

6000

درجه بندی و بسته بندی مرکبات

 

4

بندرعباس- رودان -خمیر -پارسیان -میناب

1500

250

18

4500

فرآوری گوجه 

 

5

حاجی آباد-بندرعباس- رودان -میناب

1500

140

25

3500

فرآوری خرما

 

6

بندرعباس- بستک حاجی آباد

1000

416

12

5000

فرآورده های گوشتی و بسته بندی گوشت و مرغ

7

بندرعباس- بندر لنگه

7000

375

40

15000

کشتارگاه دام

8

بندرعباس- میناب- جاسک- بندر لنگه

2000

500

30

15000

فرآورده جدید شیلاتی(خمیرماهی ،فیش برگر ،..)

9

بندرعباس- میناب- جاسک- بندر لنگه

1000

1000

5

5000

خوراک آبزیان

10