شماره پرسنلی:
کلمه عبور:
پرسنل شاغل
پرسنل بازنشسته


راهنمای استفاده: اگر اولین بار است که از این سیستم استفاده می کنید، از کد ملی خود به عنوان کلمه عبور استفاده کنید. پس از ورود از شما کلمه عبور جدید خواسته خواهد شد. توجه داشته باشید که در مراجعات آینده از این کلمه عبور جدید باید استفاده نمایید پس آن را به خوبی به خاطر بسپارید.
کلمه عبور جدید میتواند ترکیبی از حروف، اعداد و علائم باشد. برای امنیت بیشتر سعی کنید کلمه عبوری با حداقل 6 کاراکتر طول در نظر بگیرید.