خبرها


برداشت محصول ليموترش از باغات استان هرمزگان

با شروع فصل تابستان مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان از برداشت محصول ليموترش در اين استان خبرداد. مجيد پاكاري با بيان اينكه استان هرمزگان در توليد و سطح زير كشت اين محصول ارزشمند رتبه اول كشور را دارد اظهار داشت: بيشترين سطح زير كشت ليموترش استان هرمزگان به شهرستان رودان اختصاص دارد. وي افزود: با توجه به زيانهاي سرمازدگي در زمستان گذشته كه هنگام گلدهي درختان ليموترش رخ داد ، در سالجاري توليد  محصول ليموترش كاهش خواهد داشت. وي سطح زير كشت باغات ليموترش را در سالجاري 16 هزار و 457 هكتار اعلام كرد و گفت: پيش بيني برداشت ليموترش امسال حدود 227هزار تن مي باشد كه توليد اين محصول نسبت به سال گذشته بيش از 6 هزار تن كاهش خواهد داشت . مدير باغباني جهاد كشاورزي استان هرمزگان ، امحاي درختان آلوده به بيماري جاروك ليموترش، خشكسالي هاي چند ساله اخير و سرماي بي سابقه در سال گذشته و كاهش گلدهي را از دلايل كاهش توليد اين محصول برشمرد. غلامرضا نظر نژاد ، مدير جهاد كشاورزي شهرستان رودان نيز سطح زير كشت باغات ليموترش اين شهرستان را بيش از 10 هزار هكتار عنوان كرد و گفت: شهرستان رودان در سطح زير كشت ليموترش و توليد آن مقام اول استان را داراست و در حال حاضر نيز حدود 50درصد از باغات ليموترش به سيستم آبياري تحت فشار مجهز مي باشند كه در سالجاري با هدف كاهش اثرات خشكسالي و مصرف بهينه آب، برنامه اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار در سطح 3هزار هكتار پيش بيني شده است . وي بيان داشت : برداشت محصول ليموترش از باغات اين شهرستان از اوايل تيرماه آغاز شده و تا پايان شهريور ادامه خواهد داشت و محصول توليدي اين شهرستان به سراسر كشور از جمله اصفهان ، تهران و فارس ارسال مي گردد و با توجه به اينكه مردادماه ، اوج برداشت اين محصول خواهد بود، محصول ليموترش مورد استفاده كارخانجات آبليموگيري كشور قرار         مي گيرد. نظر نژاد همچنين يادآور شد: در اين شهرستان يك واحد كارخانه آبليموگيري و دو واحد بسته بندي فعال مي باشند و دهها كارگاه كوچك و سنتي نيز در امر بسته بندي اين محصول فعاليت دارند.  وي همچنين صادرات ليموترش اين منطقه را بصورت ليموي خشك به كشورهاي همسايه از جمله پاكستان و نيز هندوستان عنوان كرد.