خبرها


تاكيد رييس سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان بر اطلاع رساني از فعاليتهاي توليدي جامعه روستايي
رسانه هاي جمعي در اطلاع رساني از فعاليتهاي توليدي ، به سهم جامعه روستايي و استعدادهاي آن توجه بيشتري داشته باشند چرا كه روستاها كانون اصلي توليد در بخش كشاورزي هستند.
محمد نصوري در نشست با خبرنگاران با بيان اينكه رسانه هاي جمعي مي توانند نقش موثري در پيشبرد اهداف ايفا نمايند اظهارداشت: خبرنگاران مجرب و كارآزموده مي توانند نقاط قوت و ضعف اين بخش را شناسايي و به مسئولان و كارشناسان گوشزد نمايند. وي افزود: خبرنگاران بازوي اصلي هر بخش اجرايي در امر اطلاع رساني محسوب مي شوند و بسياري از مشكلات كشاورزان و توليدكنندگان و نيز معضلات و محدوديتهاي بخش  از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي منتقل مي شود و از سويي ديگر در اطلاع رساني از دستاوردهاي و موفقيتهاي بزرگ نيز آنان همواره نقش مثبتي را در آگاهي بخشي به افكار عمومي و مخاطبان ايفا مي نمايند. رييس سازمان جهاد كشاورزي استان تاكيد كرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه هاي جمعي به هر شكلي مي توانند در توسعه بخش كشاورزي نقش مثبت و پر رنگي داشته باشند. وي يادآور شد: تعامل بين خبرنگاران و مسئولان و كارشناسان و نيز توليد كنندگان اين بخش به دليل گستردگي و تنوع فعاليتها و مهمتر از همه تاثيرگذاري آن در اقتصاد و امنيت غذايي جامعه بايد افزايش يابد. رييس سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان از خبرنگاران خواست ، دغدغه هاي جامعه روستايي و مسائلي كه در روستاها مي گذرد را در نظر داشته باشند و به فعاليتها و استعدادهاي اين قشر پرنشاط بخصوص جوانان روستايي كه در عرصه كشاورزي و توليد هستند ، توجه بيشتري داشته باشند. وي تصريح كرد: بخش عظيمي از نيروي فعال توليد در روستاها،  زنان روستايي مي باشند كه دراستان هرمزگان نيز بخش وسيعي از توليدات كشاورزي و فراورده هاي دامي بر عهده زنان بوده و جمعيت زنان ودختران روستايي بالاي 15 سال حدود يك چهارم جمعيت استان برآورد مي شود . نصوري بيان داشت: اگر بخواهيم نقش زنان روستايي را در توسعه روستا بيان نماييم مي توان به نقش عمده آنها در فعاليتهاي كشاورزي و توليدات دامي ، زراعي و باغي ، صنايع دستي روستايي و نيز فراوري و نگهداري و فروش محصولات كشاورزي اشاره كرد و آنچه مسلم است  انگيزه ، استعداد و تلاش اين قشر، ستودني است . رييس سازمان جهاد كشاورزي استان با تقدير از تلاش خبرنگاران ، بر اطلاع رساني بهينه از فعاليتهاي توليدي جامعه روستايي تاكيد كرد. در اين نشست خبرنگاران نيز بر تعامل بيشتر اين سازمان با رسانه ها تاكيد و نظرات و پيشنهادهاي خود را ارائه نمودند.