كشت بادمجان دردوهزار هكتار از مزارع شهرستان ميناب آغاز شد
كشت بادمجان به عنوان اولين كشت فصل  زراعي شهرستان ميناب آغاز شد.
 مدير جهاد كشاورزي شهرستان ميناب با اعلام اين خبر گفت: نشاء بادمجان از نيمه اول مردادماه در مناطق مختلف  اين شهرستان كشت و تا پايان مردادماه ادامه دارد. سهراب رمضانپور افزود: پيش بيني مي شود بيش از دوهزار و 400 هكتار از اراضي زراعي شهرستان ميناب به زير كشت بادمجان برود و برداشت اين محصول نيز از نيمه اول آبان ماه آغاز و تا ارديبهشت سال بعد ادامه دارد. وي گفت: بخش عمده سطوح زير كشت بادمجان به مناطق تيرور و بخش مركزي اختصاص دارد و با عملكرد 40  تا 45 تن در هكتار پيش بيني مي شود در سال زراعي جاري حدود 10 هزار تن محصول برداشت گردد.
مدير جهاد كشاورزي شهرستان ميناب افزايشEC  آب منطقه به دليل خشكسالي هاي اخير را يكي از مشكلات مهم پيش روي كشاورزان عنوان كرد.