خبرها


سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان به عنوان واحد خدماتي برگزيده سبز سال ۱۳۸۶ در كشور شناخته شد
سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان در همايش سالانه صنايع و واحدهاي خدماتي سبز كه از سوي سازمان حفاظت محيط زيست كشور برگزار مي گردد، موفق به كسب عنوان واحد خدماتي برگزيده سبز سال 86 گرديد. در دوره گذشته نيز اين سازمان موفق به كسب مقام برتر شده بود و امسال به عنوان واحد خدماتي سبز برگزيده از اين سازمان تقدير به عمل آمد و محمد نصوري رييس سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان مفتخر به دريافت لوح تقدير و تنديس ويژه اين همايش در كشور گرديد. 
در يازدهمين همايش صنايع سبز و سومين همايش واحد هاي خدماتي سبز توسط سازمان حفاظت محيط زيست با حضور شرکت ها ، صنايع و واحد هاي خدماتي در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران با هدف بهينه سازي و معرفي واحد هاي صنعتي و خدماتي که در راستاي حفظ محيط زيست تلاش مي نمايند برگزار گرديد، سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان به عنوان واحد خدماتي سبز و شركت سيف دانه از هرمزگان نيز به عنوان واحد صنعتي سبز برگزيده معرفي شدند. در لوح تقديري كه از سوي فاطمه واعظ جوادي معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست كشور به محمد نصوري رييس سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان اهدا گرديده است آمده است رييس محترم سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان، تلاش براي حفاظت از محيط زيست ، نشانه احترام به ارزش هاي حياتي است كه خداوند بزرگ در اختيار انسانها قرار داده است ، به خاطر اين تلاش ارزنده به عنوان واحد خدماتي برگزيده سبز انتخاب شده ايد، همراه با احترام نهادن به اين كوشش هدفمند لوح تقدير واحد خدماتي برگزيده سبز سال 86 به شما تقديم مي گردد. بدون شك همت شما در عرصه پيشرفت، رشد و بالندگي كشور ، نويد بخش سعادت و سلامت جامعه امروز و تجلي بخش عدالت در عرصه توسعه و شكوفايي كشور خواهد بود. شايان ذكر است سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان بر اساس ارزيابي انجام شده در زمينه توسعه پايدار كشاورزي و محيط زيست از عملكرد موفقي برخوردار بوده است. كنترل بار ميكروبي شير با هماهنگي دفتر محيط زيست و توسعه پايدار و اداره كل دامپزشكي ، بازديد مستمر از صنايع كشاورزي و پيگيري جهت اجراي ضوابط زيست محيطي در اين صنايع ، بررسي خوراك دام در استان ، اجراي پروژه تحقيقاتي اندازه گيري سموم در محصولات گلخانه اي، پيگيري جهت استفاده از انرژي هاي نو در استان، فعاليت در جهت عدم استفاده از سموم پاپس در كشاورزي استان و فعاليتهاي مديريت دولت سبز در اين سازمان در جهت مصرف بهينه انرژي از جمله اقدامات انجام شده مي باشد.