خبرها


وزير جهاد كشاورزي: از تمامي ظرفيت ها و امكانات براي توسعه كشاورزي استان هرمزگان استفاده شود
وزير جهاد كشاورزي از طرحهاي كشاورزي شهرستان جاسك بازديد كرد و با حضور وي از پروژه هاي آبخيزداري در منطقه بشاگرد نيز بهره برداري شد.
 طي مراسمي با حضور محمد رضا اسكندري وزير جهاد كشاورزي مجموعه سد بزرگ تنگ سهران بشاگرد به بهره برداري رسيد. اين مجموعه شامل سد بزرگ تنگ سهران و 13 سد6 تا 12 متري و  300بند كوتاه ملاتي با اعتبار 14ميليارد ريال مي باشد كه حجم آبگيري آن 40ميليون متر مكعب بوده و اين طرح در حوزه اي به مساحت 15هزار هكتار اجرا شده است.  وزير جهاد كشاورزي پس از افتتاح اين پروژه ، از پروژه شبكه آبياري و زهكشي اراضي دشت جگين شهرستان جاسك بازديد و با كشاورزان اين شهرستان نيز ديدار و گفتگو كرد. اسكندري در بازديد از پروژه توسعه شبكه هاي آبياري اراضي زير دست سد جگين با تاكيد بر اين مطلب كه بايد از تمامي ظرفيتها و امكانات براي حمايت و پشتيباني از توليد در بخش كشاورزي استفاده كرد ، اظهار داشت: استان هرمزگان عليرغم تمام محدوديتها و مشكلات اقليمي در بخش كشاورزي در زمينه هاي مختلف كشاورزي و شيلاتي از جمله استانهاي نمونه و موفق است كه با مديريت و نظارت صحيح و برنامه ريزي و با همت همه كشاورزان و بهره برداران روند توليد به خوبي طي مي شود. اسكندري بر تسريع اجراي پروژه هاي كشاورزي در استان تاكيد كرد و گفت: در استان هرمزگان ، توسعه گلخانه ها بسيار ضرورت دارد و با توجه به موقعيت اين استان زمينه براي صادرات نيز فراهم است. وزير جهاد كشاورزي همچنين اظهار داشت : براي استفاده بهينه از منابع آبي و افزايش راندمان آبياري نيز بايد توسعه تجهيز اراضي زراعي و باغي به سيستم آبياري تحت فشار نيز با سرعت بيشتري اجرا گردد. وي همچنين بر رونق فعاليتهاي شيلاتي و صيادي تاكيد كرد و بيان داشت: استان هرمزگان ، استاني ساحلي مي باشد كه بايد از اين ظرفيت و قابليت، به خوبي استفاده كرد و با برنامه ريزي و حمايت از فعاليتهاي متنوع در بخش شيلات و صيادي مي توان در آينده بسيار نزديك شاهد شكوفايي و بالندگي اين استان باشيم . وي در خصوص حمايت از كشاورزان و صيادان هرمزگاني قول مساعد داد و از مسئولان استان نيز خواست كشاورزان را در تمامي زمينه ها حمايت و ياري نمايند.


رييس سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان نيز با ارائه گزارشي درخصوص اين پروژه بزرگ اظهار داشت : سالانه حدود 200ميليون متر مكعب آب بدون استفاده از رودخانه جگين به درياي عمان تخليه مي گردد كه براي جلوگيري از اين هدر رفت و با هدف  بهره برداري از منابع حوضه آبريز رودخانه جگين، توسعه كشاورزي ، ايجاد اشتغال و افزايش توليد و نيز محروميت زدايي از منطقه اين طرح اجرا گرديده است.محمد نصوري با بيان اينكه اجراي اين طرح از ابتداي سال 85 و با برآورد هزينه 125ميليارد ريال آغاز شده است افزود: كل مساحت خالص اين طرح 4هزار هكتار مي باشد كه عمليات اجرايي فاز اول در سطح 2150 هكتار شامل 750هكتار اراضي زراعي و 1400هكتار اراضي باغي است كه اين عمليات  شامل احداث 28 ايستگاه پمپاژ بوده و سيستم آبياري نيز به دو شكل سيستم آبياري تحت فشار براي اراضي باغي و سيستم آبياري ثقلي براي اراضي زراعي طراحي شده است .وي با اشاره به مصوبه سفر اول رياست جمهوري به استان هرمزگان در خصوص تامين منابع اين طرح و تسريع در اجراي اين پروژه ، اظهار داشت: دو طرح ديگر نيز شامل تجهيز و نوسازي اراضي زراعي منطقه و نيز حمايت از تاسيسات اداري شركت سهامي زراعي از محل اعتبارات ملي در حال اجرا مي باشد . وي ابراز اميدواري كرد با اتمام اين طرح و بهره برداري از اراضي زير كشت آن، در آينده بسيار نزديك شاهد توسعه كشاورزي و رونق توليد و فعاليت در منطقه باشيم. در ادامه نيز يكي از اعضاي هيئت مديره شركت سهامي زراعي جگين به نمايندگي از 572 عضو اين شركت سهامي زراعي به ارائه مسائل و درخواست ها و پيشنهادهاي كشاورزان منطقه پرداخت. در پايان وزير جهاد كشاورزي از تاسيسات احداث شده اين پروژه و نيز اراضي منطقه بازديد به عمل آورد.