خبرها


سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان در يازدهمين يادواره شهيد رجايي هرمزگان به عنوان دستگاه برتر معرفي شد
سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان در يازدهمين يادواره شهيد رجايي استان هرمزگان به عنوان يكي از دستگاههاي برتر اين استان معرفي شد. در اين مراسم كه با حضور وزير مسكن و شهرسازي ، رييس سازمان بازرسي كل كشور ، استاندار هرمزگان ، نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي و ساير مقامات استاني برگزار شد از دستگاههاي برتر و كارمندان نمونه تقدير و تجليل شد.
در يازدهمين يادواره شهيد رجايي ، سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان براي پنجمين سال پياپي موفق به كسب رتبه دستگاه برتر شد و امسال نيز در بخش گروه وزارتخانه ها و موسسات مستقل وابسته به رياست جمهوري حائز رتبه دوم گرديد. در بخش گروه سازمانها و ادارات وابسته نيز ادارات كل شيلات و منابع طبيعي هرمزگان رتبه هاي سوم و چهارمي را از آن خود نمودند. اين همايش با هدف توسعه و ترويج فرهنگ مطلوب سازماني كمك به بهبود نظام مديريت اجرايي در راستاي تحقق برنامه هاي توسعه و تحول اداري از طريق شناسايي ، انتخاب و معرفي دستگاههاي و واحد هاي برتر با توجه به موازين قانوني برگزار گرديد.   
شايان ذكر است در اين مراسم كه با سخنراني حجت الاسلام و المسلمين پورمحمدي ، رييس سازمان بازرسي كل كشور ، مهندس سعيدي كيا وزير مسكن و شهرسازي ، مهندس صاحب محمدي استاندار هرمزگان و ارائه گزارش توسط مهندس ناطق دبير اين جشنواره همراه بود از مديران دستگاههاي برتر و كارمندان نمونه تجليل شد.