خبرها


توسعه كشتهاي گلخانه اي، ضرورتي مهم براي كشاورزي استان هرمزگان
مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان از پيشرفت 85درصدي امور زير بنايي احداث مجتمع گلخانه اي شهرستان بندرعباس خبر داد.
مجيد پاكاري گفت: ساخت اين پروژه مجتمع گلخانه اي در روستاي سرخون از توابع شهرستان بندرعباس از سه سال پيش آغاز شده است كه پيش بيني مي شود تا پايان امسال اقدامات زير بنايي آن به پايان برسد . وي افزود: با اجراي اين طرح علاوه بر اشتغالزايي 28 نفر از فارغ التحصيلان بخش كشاورزي ، اهدافي همچون بهره وري بهينه از آب ، خاك و نيروي انساني ، ايجاد اشتغال پايدار، كاهش ضايعات، توسعه صادرات ، بهره وري مناسب از تكنولوژي و ساماندهي نظام توليد و فروش محصول نيز محقق مي شود.
مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان تصريح كرد: با توجه به خشكسالي هاي اخير و لزوم بهره برداري مناسب از سفره هاي آب زير زميني ، مهمترين راهكار اجرايي توسعه كشتهاي گلخانه اي به جاي كشتهاي سنتي است كه در اين صورت با مصرف واحد آب كمتر، به ازاء يكهزار مترمربع گلخانه توليد با 10هزارمترمربع فضاي باز برابري مي كند.
وي يادآور شد: مجتمع گلخانه اي سرخون شهرستان بندرعباس در حدود 11 هكتار مساحت مفيد و براي امور زير بنايي اين طرح كل اعتبار 10ميليارد ريال برآورد شده است كه تاكنون حدود 6ميليارد ريال هزينه شده است كه با بهره برداري از اين طرح پيش بيني مي شود 3هزار تن محصولات گلخانه اي توليد و به بازار مصرف عرضه گردد و 28 نفر كارشناس و فارغ التحصيل بخش كشاورزي در اين مجتمع مشغول به كار و فعاليت خواهند شد و اشتغال غير مستقيم آن نيز 265 نفر  مي باشد.