خبرها


حضور موثر اتحاديه شركتهاي تعاوني توليد روستايي هرمزگان در نخستين جشنواره فرهنگي خرما
مدير عامل اتحاديه شركتهاي تعاوني توليد روستايي هرمزگان از حضور اين اتحاديه در نمايشگاه عرضه مستقيم كالا در بندرعباس و ارائه محصولات كشاورزي بويژه خرما و فرآورده هاي صنايع تبديلي آن خبر داد. حسن قاسمي افزود: اين اتحاديه در نخستين جشنواره فرهنگي خرما كه در فرهنگسراي طبيعت تهران در نيمه اول شهريور ماه برگزار شد نيز حضور فعالي داشت و در معرفي ارقام خرماي هرمزگان و نيز صنايع دستي مرتبط با خرما نقش بسزايي ايفا نمود بطوريكه غرفه هاي هرمزگان بيشترين بازديد كننده را داشته و ارقام مختلف خرما و محصولات صنايع تبديلي آن عرضه گرديد. همچننين غرفه صنايع دستي هرمزگان نيز مورد توجه عموم واقع شد.
وي گفت: اين جشنواره با هدف معرفي خرما، محصولات صنايع تبديلي آن ، برگزاري كارگاههاي آموزشي كاشت ، داشت و برداشت ، صنايع دستي خرما ، آشپزي و شيريني پزي با خرما و نيز برپايي غرفه هاي مشاوره و كارشناسي برگزار شد.  
قاسمي در خصوص فعاليت اين اتحاديه اظهار داشت : اتحاديه شركت هاي تعاوني توليد روستايي استان هرمزگان درسال 84 تاسيس گرديد و در حال حاضر تعداد شركتهاي آن 21 شركت مي باشد كه 30 درصد از بهره برداران استان را تشكيل مي دهند و بيش از 5هزار نفر بهره بردار عضو شركتهاي تعاوني توليد استان هرمزگان مي باشند. وي همچنين يكي از وظايف مهم شركتهاي تعاوني توليد روستايي را جمع آوري سرمايه اندك كشاورزان به منظور توسعه و تجهيز امكانات توليد در حوزه فعاليت آنان عنوان كرد و يادآور شد: برنامه هاي حمايتي و پشتيباني ، آموزشي و ترويجي ، حقوقي و قانوني و  برنامه هاي اقتصادي چهار محور اساسي برنامه هاي اجرايي اتحاديه تعاوني هاي توليد استان مي باشد كه در ماده پنج اساسنامه اتحاديه آمده است كه بازاريابي و تبليغات و برپايي نمايشگاهها و اقدامات مشابه جهت معرفي و فروش و بازاريابي محصولات توليدي اعضاي تعاوني هاي عضو اين اتحاديه مي باشد كه در دو نمايشگاه مذكور طي فصل برداشت خرما ، فعاليتهاي خوبي را شاهد بوده ايم .