خبرها


كشت محصولات گلخانه اي در شهرستان حاجي آباد آغاز شد
مدير جهاد كشاورزي شهرستان حاجي آباد از آغاز كشت هاي گلخانه اي در اين شهرستان خبر داد. منصور شفيعي گفت: كشت محصولات گلخانه اي كه عمدتا شامل ارقام مختلف خيار، گوجه فرنگي،فلفل و خربزه مي باشد از نيمه اول شهريور ماه با عمليات خاك ورزي و تهيه بذر و نشاء در سطح 32 هكتار آغاز گرديد.
وي افزود: در حال حاضر 32 هكتار گلخانه فعال در سطح شهرستان وجود دارد كه 15 هكتار آن در مجتمع گلخانه اي حاجي آباد با فعاليت و مديريت فارغ التحصيلان بخش كشاورزي و مابقي نيز به بهره برداران و گلخانه داران اين شهرستان اختصاص دارد.
مدير جهاد كشاورزي حاجي آباد با بيان اينكه برداشت محصولات گلخانه اي از آبان ماه شروع و تا پايان ارديبهشت ماه ادامه خواهد داشت ، وجود مجتمع گلخانه اي و پتانسيل هاي موجود در منطقه را بستري مناسب جهت توليد و اشتغال فارغ التحصيلان بخش كشاورزي دانست . وي همچنين بيان داشت: با توجه به خشكسالي هاي اخير در استان و كمبود منابع آبي براي توليد محصولات كشاورزي كه بصورت غرقابي و سنتي آبياري مي شوند ، اجراي كشت هاي گلخانه اي را كه در آن آبياري به شكل قطره اي انجام مي شود راهكاري مناسب براي استفاده بهينه از منابع آب و نيز افزايش راندمان آبياري است . شفيعي تصريح كرد: با اجراي طرحهاي گلخانه اي و با استفاده از سيستم هاي آبياري تحت فشار راندمان مصرف آب را از 35 درصد به 80 درصد          مي رسد و همچنين ميزان توليد در واحد سطح در مقايسه با محصولات فصلي و كشت در فضاي آزاد به بيش از چهار برابر افزايش مي يابد.
مدير جهادكشاورزي شهرستان حاجي آباد يادآور شد با توجه به استقبال متقاضيان و علاقمندان به كشت هاي گلخانه اي اعم از فارغ التحصيلان بخش كشاورزي و بهره برداران ، اميد است سطح زير كشت گلخانه هاي اين شهرستان تا پايان سال به 40 هكتار افزايش يابد.