كشت محصولات گلخانه اي در شهرستان حاجي آباد آغاز شد
مدير جهاد كشاورزي شهرستان حاجي آباد از آغاز كشت هاي گلخانه اي در اين شهرستان خبر داد. منصور شفيعي گفت: كشت محصولات گلخانه اي كه عمدتا شامل ارقام مختلف خيار، گوجه فرنگي،فلفل و خربزه مي باشد از نيمه اول شهريور ماه با عمليات خاك ورزي و تهيه بذر و نشاء در سطح 32 هكتار آغاز گرديد.
وي افزود: در حال حاضر 32 هكتار گلخانه فعال در سطح شهرستان وجود دارد كه 15 هكتار آن در مجتمع گلخانه اي حاجي آباد با فعاليت و مديريت فارغ التحصيلان بخش كشاورزي و مابقي نيز به بهره برداران و گلخانه داران اين شهرستان اختصاص دارد.
مدير جهاد كشاورزي حاجي آباد با بيان اينكه برداشت محصولات گلخانه اي از آبان ماه شروع و تا پايان ارديبهشت ماه ادامه خواهد داشت ، وجود مجتمع گلخانه اي و پتانسيل هاي موجود در منطقه را بستري مناسب جهت توليد و اشتغال فارغ التحصيلان بخش كشاورزي دانست . وي همچنين بيان داشت: با توجه به خشكسالي هاي اخير در استان و كمبود منابع آبي براي توليد محصولات كشاورزي كه بصورت غرقابي و سنتي آبياري مي شوند ، اجراي كشت هاي گلخانه اي را كه در آن آبياري به شكل قطره اي انجام مي شود راهكاري مناسب براي استفاده بهينه از منابع آب و نيز افزايش راندمان آبياري است . شفيعي تصريح كرد: با اجراي طرحهاي گلخانه اي و با استفاده از سيستم هاي آبياري تحت فشار راندمان مصرف آب را از 35 درصد به 80 درصد          مي رسد و همچنين ميزان توليد در واحد سطح در مقايسه با محصولات فصلي و كشت در فضاي آزاد به بيش از چهار برابر افزايش مي يابد.
مدير جهادكشاورزي شهرستان حاجي آباد يادآور شد با توجه به استقبال متقاضيان و علاقمندان به كشت هاي گلخانه اي اعم از فارغ التحصيلان بخش كشاورزي و بهره برداران ، اميد است سطح زير كشت گلخانه هاي اين شهرستان تا پايان سال به 40 هكتار افزايش يابد.