خبرها


تيم جهاد كشاورزي ميناب فاتح مسابقات فوتسال جام رمضان
به مناسبت ماه مبارك رمضان ، يكدوره مسابقات فوتسال تحت عنوان جام رمضان با حضور تيم هاي سازمان جهاد كشاورزي ، اداره كل منابع طبيعي، اداره كل ديوان محاسبات، مديريت جهاد كشاورزي شهرستان بندرعباس و مديريت جهادكشاورزي شهرستان ميناب در سالن ورزشي سازمان جهاد كشاورزي استان هرمزگان برگزار شد. پس از انجام مسابقات دوره اي، بازي نهايي در تاريخ 28/6/87 بين دو تيم جهاد كشاورزي ميناب و اداره كل منابع طبيعي پايان رسيد كه تيم جهاد كشاورزي ميناب با برتري در مقابل حريف خود در سكوي نخست اين مسابقات ايستاد. گفتني است در مراسم اختتاميه جوايز تيم هاي اول و دوم توسط مسئولين سازمان جهاد كشاورزي اهدا گرديد. در اين دوره ، قضاوت مسابقات بر عهده آقايان فيروزي، شهدوست، سبزي، پيرواني و هنروري بود. شايان ذكر است مسابقات فوتسال همه ساله به مناسبتهاي مختلف برگزار مي گردد كه با استقبال چشمگيري از سوي كاركنان همراه مي باشد.